Author profile picture

Jouw Licht op 040” is een smart city project dat Eindhoven de komende tijd niet alleen beter moet verlichten, maar ook veiliger en handiger moet maken. Het stoplicht weet dat het, wanneer jij eraan komt fietsen, op groen moet springen, de straat waarschuwt voor vorst aan de grond, een interactieve bank, het zebrapad licht op als er een auto aankomt en de hardloper wordt met lichtsignalen gestimuleerd tot een eindsprintje. Het afgelopen jaar heeft ‘Jouw Licht op 040’ al het nodige laten zien, maar de plannen voor 2018 gaan nog een paar stappen verder.

“In dit project werken we samen aan slimme oplossingen voor de stad die het leven in de stad nog verder verbeteren”, zegt omgevingsmanager Mirelle van der Beek – Van Kol. “Centraal hierin staat het ‘slimme licht’: het netwerk dat lantaarnpalen bieden de verbinding tussen mensen en de wereld om hen te realiseren. De mogelijkheden zijn eindeloos!”

Uiteindelijk moet het slimme licht de hele stad bereiken, maar vooralsnog gaat de aandacht van “Jouw Licht op 040” naar vier specifieke proefgebieden: Woenselse Heide West, Ring, Gijzenrooi en John F. Kennedylaan / Eisenhowerlaan. Daarnaast is de wijk Eckart betrokken bij de proeven.

Woenselse Heide West
De behoeften van bewoners, ondernemers en instanties in Woenselse Heide West zijn het afgelopen jaar in kaart gebracht en vertaald in 13 clusterideeën; daar moeten komend jaar toepasbare oplossingen bij komen. Van der Beek: “De eerste oplossingen zijn onlangs kritisch door deskundigen bekeken. Er is onder andere gekeken naar verschillende ideeën voor het verbeteren van de veiligheid, zoals een zebrapad dat oplicht en een fietspad dat via licht in het wegdek automobilisten waarschuwt voor naderende, overstekende fietsers. Ook is gekeken naar het verbinden van bewoners met een zitbank die interactie zoekt met omwonenden en een woonomgeving die zich met interactieve verlichting aanpast aan de gestemdheid van de wijk.”

Proefgebied Ring
Voor het proefgebied Ring loopt momenteel een enquête om de belangrijkste behoeften en wensen van de omwonenden te leren kennen. Direct daarna worden de eerste keuzes bepaald voor de Ring.

Proefgebied Gijzenrooi
Ook voor Gijzenrooi staat een gesprek met buurt op de agenda. Maar voordat het zover is, worden de armaturen al vervangen, zodat er een basisnetwerk ligt. “Daarna gaan we in gesprek over wat we met het slimme licht nog meer kunnen dan alleen licht geven. Denk aan een sensor die waarschuwt voor vorst aan de grond, te veel fijnstof of aanvullende lichtoplossingen die sporten stimuleren of zorgen voor een gevoel van veiligheid.”

Proefgebied John F. Kennedylaan en Eisenhowerlaan
In de week van 8 januari start Heijmans met het vervangen van de armaturen aan de Kennedylaan/Eisenhowerlaan. De werkzaamheden Moeten begin februari zijn afgerond. In eerste instantie gaat het om het aanbrengen van LEDlampen voor het traject tussen de ring en de op- en afritten Tempellaan/Eindhovenseweg, en tussen de berenkuil en de gemeentegrens van Eindhoven. “De nieuwe LED verlichting biedt voordelen zoals zuiniger energieverbruik, de mogelijkheid de lampen te dimmen en bovendien zorgt het heldere licht voor meer overzicht en zodoende ook veiligheid.”

Proeftuin Licht Eckart
Een ander resultaat van 2017 is de proeftuin Licht in de wijk Eckart. Hardlopers kunnen zich hier nu laten leiden door de lampjes die in een bepaald ritme oplichten. Een gestaag tempo, steeds iets harder, of toch in intervallen: de verlichting bepaalt het tempo. De lichtjes werken als een haas, ook overdag. De beweegroute is onderdeel van een groter slim licht project in de wijk.

Er is geen aparte app nodig om er gebruik van te maken; wie begint met rennen kan ter plekke aangeven hoe snel de lampjes moeten ‘bewegen’. Daarnaast komt er ook een smartere variant, die wel met een app werkt. Hoogleraar Steven Vos, verbonden aan TU/e en Fontys, werkt nog aan de exacte invulling, maar duidelijk is wel al dat die de lopers op meer persoonlijk niveau moet kunnen helpen. “Op basis van het persoonlijk profiel – waar je je apart voor moet aanmelden – kun je natuurlijk veel specifieker programmeren: wisseltempo’s, intervaltraining, maar ook een bepaalde opbouw door de tijd heen.”