Author profile picture

Er zijn veel gevaarlijke oversteekplaatsen voor voetgangers in Hongarije. In veel gevallen zijn er geen verkeerborden, is er geen straatverlichting en zijn de zebrastrepen bijna volledig afgesleten. De situatie is nog gevaarlijker geworden door de grote toename van het autoverkeer in de afgelopen jaren. De wegomstandigheden zijn daar niet op aangepast. Een Hongaars bedrijf heeft een oplossing gevonden om dit probleem aan te pakken en heeft een slim zebrapad ontwikkeld, genaamd SafeCross.

Veel ongelukken op oversteekplaatsen gebeuren omdat bestuurders niet goed opletten. Maar volgens Alfred Szűcs van SafeCross gebeuren er ook steeds meer ongelukken omdat voetgangers afgeleid zijn, zo blijkt uit een onderzoek van de Magyar Autoclub. De overgrote meerderheid van de ongevallen werd veroorzaakt door auto’s, maar uit het onderzoek bleek ook dat een aanzienlijk aantal ongevallen door voetgangers werd veroorzaakt.

“Op een oversteekplaats heeft de voetganger uiteraard voorrang. Maar in veel gevallen had een ongeval voorkomen kunnen worden als de voetganger en de bestuurder oogcontact hadden gemaakt voordat voetgangers overstaken. Voetgangers lopen vaak met oordopjes in terwijl ze naar hun telefoon staren. “Wij concludeerden dat het nuttig zou zijn om de voetganger een signaal te geven dat er een auto nadert en kwamen op het idee van het “slimme zebrapadsysteem. In dit geval geven we geen signaal aan de voertuigen, maar aan de voetganger met ledlampjes op de sensorpaaltjes op het trottoir”, legt Szűcs uit.

Om het product duurzamer te maken, zouden de ledlampjes ook op zonne-energie kunnen werken. Toch is er gekozen voor een aansluiting op het elektriciteitsnet. Op die manier is het systeem niet afhankelijk van zonlicht en kunnen ze 365 dagen werking en vooral veiligheid garanderen.

Sensoren

Sinds 2016, toen het bedrijf werd opgericht, is het systeem op 173 locaties geïnstalleerd. De onderneming stelt dat er sindsdien op die zebrapaden geen enkel ongeval meer is gebeurd. Recentelijk werd de vijfde versie van SafeCross gelanceerd. Daarbij vaste de de onderneming zowat alles aan, van het besturingssysteem tot de ledlampen.

“We hebben steeds betere ledlampen nodig die zo duurzaam mogelijk zijn. Het is vooral belangrijk dat ze de druk kunnen weerstaan. Er zijn plaatsen waar veel vrachtwagens, bussen en zwaar beladen voertuigen rijden,” zegt Szűcs.

Een andere belangrijke ontwikkeling is de omschakeling van bediening op basis van sensoren naar bediening op basis van camera’s. Hierdoor kan de onderneming nog meer data verzamelen. De camera kan ook worden gebruikt voor bewaking.

“We gebruiken slechts een fractie van de capaciteit van de software omdat we ons concentreren op één functie: het detecteren van voetgangersbewegingen. Voor de rest zijn er veel functies die onbenut blijven.” Dergelijke functies zijn onder meer snelheidsmetingen of het tellen van het aantal voetgangers.

Alternatief

Safe cross sensor
Safecross sensor

Het is duidelijk dat op plaatsen waar verkeerslichten zijn geïnstalleerd, dit systeem niet nodig is. Maar op plaatsen waar er behoefte is aan veiliger oversteekplaatsen voor voetgangers, kan SafeCross een veel goedkoper alternatief zijn voor verkeerslichten.

De aanlegkosten van het systeem hangen van veel dingen af. Zoals Szűcs het formuleert: “Het hangt ervan af hoeveel rijstroken de weg heeft en hoe breed ze zijn. Hoe breder de weg, hoe meer ledlampen er moeten worden geïnstalleerd.”

Het systeem kan worden geïnstalleerd voor ongeveer 8.000 tot 10.000 euro. Uit de statistieken blijkt dat Hongarije in de EU op de elfde plaats staat wat het aantal verkeersdoden betreft. Roemenië staat bijvoorbeeld bovenaan de lijst, Tsjechië doet het slechter dan Hongarije en ook Slovenië bevindt zich in de gevaarlijkste helft van de EU. Dit zijn de dan ook de landen waar SafeCross wil uitbreiden.

Ook interessant: Met de gratis rateltikker-app OKO van AYES kunnen blinden en slechtzienden weer veilig oversteken