Author profile picture

Eindhovenaren die zich vooraf hebben aangemeld, kunnen de gemeenteraad vanavond laten weten wat ze vinden van het plan om het IJssportcentrum te sluiten. In het stadhuis is een inspraakavond over het beleidsstuk waarin onder meer staat dat de ijsbaan volgend jaar dicht moet.

Het belooft een avond vol protest te worden. 

Er hebben zich zoveel insprekers gemeld, dat de gemeente vooraf al vreest dat niet iedereen aan het woord kan komen. De bijeenkomst begint om 20.15 uur en zal uiterlijk om 23.00 uur worden gesloten. Omdat zich zoveel insprekers hebben aangemeld, kan de gemeente geen tijdsindicatie geven over wie op welk moment aan de beurt is. Wel is er een volgorde van inspreken.

“Om teleurstellingen ter voorkomen melden wij dat er een grote kans is dat we morgenavond niet iedereen aan bod kunnen laten komen. Om toch zo veel mogelijk mensen aan het woord te laten morgen, zal de voorzitter streng de tijd van maximaal 5 minuten per inspreker hanteren.” Telkens nadat er een groep sprekers is geweest, is het aan de commissieleden om vragen te stellen.

De gemeente maakt zich geen illusies; er wordt rekening mee gehouden dat niet iedereen aan de beurt is gekomen bij het einde van de bijeenkomst: “Tijdens de inspraakavond zal de voorzitter kijken hoe ver we komen. Er wordt rekening gehouden met een ordedebat tijdens de vergadering waarbij de commissie een mogelijke vervolg van de inspraakavond en politieke bespreking kan bepalen. Er zal altijd aan iedereen die zich heeft aangemeld de gelegenheid worden geboden om gebruik te maken van het inspreekrecht, maar mogelijk zal morgen blijken dat een vervolgavond moet worden gepland.”

Het is trouwens voor de insprekers ook mogelijk om schriftelijke informatie toe te zenden. Deze informatie zal worden gepubliceerd op het Raadsinformatiesysteem zodat dit voor iedereen beschikbaar en te raadplegen is.