Author profile picture

In een tweewekelijkse column beziet Pieter Hendrikse “Vanaf De Hovenring” de gebeurtenissen in Eindhoven. Hij doet dat zowel vanuit zijn eigen expertise (onderwijs, sociaal domein) als in een vrije rol.

Pieter Hendrikse columnistWe mogen weer. Vandaag bevestigen we het schijnbaar onvervreemdbare recht van iedere burger om mede richting te geven aan de politiek. Klinkt goed en zo is ’t ooit ook echt bedoeld. De start was nog niet eens zo lang geleden trouwens: pas 100 jaar geleden werd algemeen kiesrecht ingevoerd.

Ik ga stemmen, zoals altijd. Vanzelfsprekend is dat niet.

In ’n stad als Eindhoven was de opkomst tijdens de vorige Tweede Kamerverkiezingen bijna 70%. Oftewel: duizenden volwassen stadgenoten hebben de vorige keer geen stem uitgebracht. Alle pogingen om het stemmen toegankelijker te maken ten spijt, het toegenomen gebruikersgemak voor de kiezer heeft nog niet geleid tot spectaculair hoge opkomstpercentages. Verontrustend.

Strikt genomen kun je zeggen dat de thuisblijvers niet worden vertegenwoordigd. Sterker nog: zij gebruiken hun niet-stemmen vaak als verklaring voor desinteresse van de publieke zaak voor hen. Gepraktiseerd kiesrecht is een van de belangrijkste verworvenheden om een moderne, democratische samenleving vitaal te houden. Kennelijk voldoet het niet langer, en dat stoort me.

De kandidatenlijsten voor vandaag bevatten maar liefst 35 kandidaten uit ZO-Brabant. Keuze te over zou je denken. Jammer dat er in totaal slechts twee à drie kandidaten verkiesbaar zijn. De huidige grootste regeringspartij ziet zelfs geen enkel belang in ’n Kamerkandidaat vanuit Brainport. Over afstandelijkheid en hautain gedrag gesproken. De thuisblijvers kun je in dit opzicht niet helemaal ongelijk geven.

De opkomst wordt naar verwachting toch zó hoog dat daaraan ook politieke legitimatie kan worden ontleend. De gewoontegetrouwe thuisblijvers voldoen hopelijk hun morele stemplicht, opdat duidelijk wordt waar we politiek staan met z’n allen.
Maar toch wringt het.

imagesNederland kent een rijke democratische traditie. Opnieuw uitvinden en moderniseren van het stelsel prijkt echter nauwelijks op de agenda. Ècht vernieuwen: ho maar! En daartoe is alle aanleiding. Gevestigde politieke partijen spreken onvoldoende tot de verbeelding. De betrekkelijk eenvoudige politieke stabiliteit waaraan zij sinds WOII hebben bijgedragen is niet meer vanzelfsprekend. Op zoek naar nieuw leiderschap en aansprekende idealen is het devies.
Veel meer energie besteden aan voor de hand liggende ICT-oplossingen om de politiek dichter bij ons te brengen is nodig. De moderne mens laat zich niet meer regeren door ééns in de vier jaar op afstand een stem op een redelijk geanonimiseerde kandidaat uit te brengen.
De gemeentegrenzen van Eindhoven zijn te nauw en ’t Haagse Torentje lijkt te ver weg om ons allemaal ècht te boeien. Thorbecke zou peinzen……

Nog ’n geluk als blijkt dat de opkomst vandaag toch hoog zal zijn. Geen politicus kan zich onttrekken aan de uitslag. Maar van voorspelbare coalities in de oude zin van het woord zal geen sprake zijn. Het nieuwe parlement wordt ’n heus kippenhok. En de volkse onvrede over ‘n bestel “op afstand” zal er niet minder door worden, integendeel! We gaan het merken en er last van hebben, juist ook hier bij ons in Brainport.

 

Steun ons!

Innovation Origins is een onafhankelijk nieuwsplatform, dat een onconventioneel verdienmodel heeft. Wij worden gesponsord door bedrijven die onze missie steunen: het verhaal van innovatie verspreiden. Lees hier meer.

Op Innovation Origins kan je altijd gratis artikelen lezen. Dat willen we ook zo houden. Heb je nou zo erg genoten van de artikelen dat je ons een bedankje wil geven? Gebruik dan de donatie-knop hieronder:

Doneer

Persoonlijke informatie