Author profile picture

“Als bestuurder heeft Van Gijzel al jaren geleden de impact ingezien van de digitale transitie op de hele maatschappij en is dit ook blijven uitdragen.” Om die reden is de Eindhovense burgemeester maandag tijdens het internationale CIO CITY congres in Amsterdam door CIONET verkozen tot de eerste ‘European Digital Leader’. Hendrik Deckers, oprichter en algemeen directeur van CIONET International is blij met de keuze van zijn organisatie: “Wij hopen dat hij een voorbeeldfunctie zal zijn voor vele andere bestuurders.”  

Van Gijzel prijs 2CIONET is een internationaal innovatief kennisnetwerk waar ruim 6000 CIO’s (Chief Information Officers) en Digital Leaders uit 24 landen bij aangesloten zijn. Van Gijzel heeft deze internationale prijs gekregen voor zijn verdienste om Eindhoven uit te dragen als één van de Smart Cities van de wereld. Zelf spreekt hij liever van smart society, waarin niet de technologie dominant is, maar de verbinding van technologie met de inwoners. Volgens de jury heeft Van Gijzel er bijvoorbeeld persoonlijk voor gezorgd dat Brainport regio Eindhoven in 2011 door het in New York gevestigde Intelligent Community Forum is uitgeroepen tot ‘smartest region in the world’, boven regio’s zoals Seoul en Silicon Valley.

IMG_20160627_234038

De criteria waarop de jury de kandidaten heeft beoordeeld zijn: initiatief nemen tot en leiding geven aan digitale transitie van een organisatie of binnen een breder ecosysteem, het inspireren tot nieuwe ideeën en het hebben van uitdagende visie.

Van Gijzel geeft volgens de jury als burgemeester persoonlijk leiding aan de digitale ontwikkeling van Brainport regio Eindhoven. Hierbij wordt met diverse vormen van samenwerking en co-creatie geëxperimenteerd. Belangrijk daarbij is volgens Van Gijzel om te accepteren dat er ook wel eens wat mislukt. “Steden zijn het niveau waar ondernemers, overheid, kennisinstellingen, maatschappelijke instellingen en inwoners elkaar fysiek ontmoeten. In steden vindt uitwisseling van ideeën en nieuwe technologieën plaats, daarom zijn steden broedplaatsen van economische, sociale en bestuurlijke innovatie. Experimenten zijn daarin essentieel. Die unieke positie van steden zou veel beter gefaciliteerd moeten worden door het weghalen van innovatiebelemmerende regelgeving en het geven van meer financiële ruimte.”

CIO CITY is het Europese congres van CIONET, een kennisnetwerk voor CIOs en Digital Leaders. Inmiddels zijn er ruim 6200 leden in 24 landen waaronder ruim 600 in Nederland. Hiermee is CIONET het grootste netwerk in zijn soort ter wereld. De leden zijn werkzaam in marktsegmenten zoals telecom, finance, logistiek, zorg, overheid en industrie als IT executive bij multinationals, overheden en de grote MKB bedrijven.