Author profile picture

Het is een mondiaal verschijnsel: grote steden worden sterkere economische machten. Ze trekken meer activiteit en verantwoordelijkheid naar zich toe en zijn daardoor maatschappelijk gezien belangrijker dan ooit. Juist daarom zou het volgens de Eindhovense burgemeester Van Gijzel heel goed zijn als ook de echte bestuursmacht lager georganiseerd zou zijn: meer op stads- dan op staatsniveau.

“Niet omdat ik nu toevallig verantwoordelijk ben voor zo’n stad, maar omdat steden, wereldwijd, meer en meer de plekken zijn waar het gebeurt. En waar werkbare afspraken gemaakt kunnen worden. Kijk, als er een handelsakkoord wordt getekend tussen twee staatshoofden dan heb je een document. Maar pas als twee burgemeesters daar een invulling aan verbinden, dan pas zal er iets gebeuren.”

De nationale eenheidsstaat gaat over papier en woorden, zegt het voormalige PvdA-tweedekamerlid. “Maar intussen zitten we met een onmachtige landelijke overheid die niet snapt dat er juist voor de steden grote opdrachten liggen. Over openbaar vervoer, zorg, energie, vervoer, alles zal op de schop moeten. En pas op hè, niet alleen om het efficiënter of goedkoper te maken, juist ook om het menselijker te krijgen. De staat is daartoe steeds minder in staat. En toch komt nu 90% van alle belastingen bij diezelfde rijksoverheid terecht – hoe kan al dat geld dan ooit goed verdeeld worden?”

Voorzieningen

Steden die nu groter zijn dan 100.000 inwoners zullen voorlopig blijven doorgroeien, is Van Gijzels verwachting. Niet alleen als een natuurlijk proces, maar ook als middel om het voorzieningenniveau op peil te kunnen houden. Van Gijzel verraste begin dit jaar vriend en vijand met zijn pleidooi voor een Eindhoven met – op termijn – minimaal 300.000 inwoners. “Die hele recente discussie over het al dan niet sluiten van de ijsbaan – een van die mooie voorzieningen waar ik het over heb – zou echt niet nodig zijn als we die 300.000 inwoners zouden hebben. Iedereen voelt dat we een ijsbaan, een zwembad, een theater, een muziekgebouw nodig hebben, zowel voor onze eigen burgers als voor de kenniswerkers die we nog willen aantrekken. Maar nu staan die, ook dat is begrijpelijk, ter discussie omdat we ze simpelweg niet betaald krijgen. Alleen met meer inwoners kunnen we dat debat beslechten.”

Lees het hele interview met Van Gijzel in de e52-krant of (alleen voor leden) HIER.

Een losse krant bestellen kan ook: maak daarvoor 3,50 euro over op bankrekening NL59RABO0301888213 tnv Media52 BV, onder vermelding van uw exacte adresgegevens.