Author profile picture

De  Henri van Abbe Stichting en de Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven zijn akkoord met volledige sloop van het voormalige Eindhoven Packaging complex aan de Cederlaan. Dat valt te lezen in een raadsinformatiebrief van het college B&W.

De sloop die op korte termijn start is volgens het college noodzakelijk vanwege de ernstige vervuiling onder het pand met daarbij nog steeds bestaande verspreidingsrisico’s. Ook spelen financiële belangen mee, omdat de gemeente door een overeenkomst met NV Philips verantwoordelijk is voor vervuiling dieper dan zes meter. “In verband daarmee heeft de gemeente een groot belang bij een spoedige sanering om haar risico te beperken.” Aldus het college.

>> Lees ook: Philips gaat bodem onder Packaging saneren, buurt en erfgoedstichting ontevreden

 

Onmogelijk gebouw te behouden

Op 29 augustus hebben medewerkers van de NV Philips en Van Genechten Packaging tezamen met ambtelijke vertegenwoordigers van de gemeente de noodzaak van sloop toegelicht aan de beide stichtingen. Door de aanwezigheid van kelders en daarmee bij afgraving mogelijke verzakkingen “is gebleken dat het technisch en economisch niet mogelijk is om op een veilige en verantwoorde wijze te saneren met behoud van het voorgebouw OAG”, aldus het college.

Teleurstelling, maar begrip

Beide strijdbare en kritische erfgoedwaakhonden hebben teleurgesteld gereageerd op dit nieuws, maar begrijpen en accepteren de uitleg van NV Philips en Van Genechten.

Jos Hüsken van de Van Abbe Stichting heeft het complex inmiddels geinspecteerd. “In het gebouw zijn geen kunstuitingen meer aanwezig. We hebben gekeken of de originele sheddaken zijn te behouden in een eventueel nieuw ontwerp, maar ook dat is niet mogelijk door de constructie. Dit gebouw is helaas, treurig maar waar, door de vervuiling volledig verloren.”

De Stichting Wederopbouwerfgoed Eindhoven heeft met gemeente afgesproken “om zo snel mogelijk door te praten over ander waardevol erfgoed dat juridisch niet beschermd is”, aldus vertegenwoordiger Harrie van Helmond.

Woningen

Dat er woningen komen is zeker. Reeds in 2012 is de gemeente in vertrouwen door Eindhoven Packaging geïnformeerd over een aanvraag voor bestemmingsplanwijziging, waarbij de noodzaak van een woonbestemming is toegelicht.

 De waarde van het terrein is bij herontwikkeling onderdeel van de kostendekking voor de noodzakelijke beëindiging van de bedrijfsactiviteiten – Eindhoven Packaging

In verband met Europese regelgeving, ten aanzien van informatieverstrekking aan het personeel en ondernemingsraad was het volgens het college niet mogelijk om vooraf belanghebbenden en de gemeenteraad te informeren.

Buurt

De bewoner met wie E52 eerder sprak staat naar eigen zeggen in de startblokken om bezwaar in te dienen. “Het blijft raar dat onze buurt er niets vanaf wist. Ik heb het idee dat we nu bezwaarschriften moeten opstellen om aan te kunnen geven hoe nieuwbouw eruit moet gaan zien.”

Geen woontorens!

De reactie van het college op dat laatste is kort, maar krachtig, “In de ideevorming voor toekomstige woonontwikkelingen zijn woontorens voor zover bij ons bekend nooit aan de orde geweest. Ruimtelijk gezien ligt dat ook niet voor de hand.”

Jos Hüsken bevestigt dat, “deze eigenaar gaat hier niet rijk worden. Er mogen alleen grondgebonden woningen in de plaats komen.”

Bij herontwikkeling is een bestemmingsplanwijziging nodig, waar de gemeenteraad zich over moet uitspreken. “Daarbij worden alle belanghebbenden niet alleen via de wettelijk voorgeschreven inspraak, maar ook volgens de Eindhovense verordening samenspraak betrokken.” Aldus het college.

Vervuiling en volksgezondheid

Voor wat betreft het gevaar van de volksgezondheid is er volgens het college geen sprake van humane of ecologische risico’s. De vervuiling ligt onder het hele pand en is inmiddels verspreid tot onder Strijp-S en richting de wijk Lievendaal, maar is tot een diepte van 60 meter gezakt. “daarom zijn er onder normale omstandigheden geen contactmogelijkheden met dit verontreinigd grondwater.”

Philips is bezig met de laatste voorbereidingen voor de uitvoering van sloop en sanering

Hoewel de sloop op korte termijn begint, is de buurt naar eigen zeggen nog steeds niet geïnformeerd.  “Het gebrek aan informatie is echt super storend”, zegt de buurtbewoner.

College: “Philips zal in de eerste helft van oktober 2016 een informatiebijeenkomst beleggen over de uitvoering van sloop en sanering. Belanghebbenden zullen worden geïnformeerd over de meest recente ontwikkelingen.”

John Boks, bedrijfsjurist Van Genechten Packaging, meldt dat er nog geen koper voor het terrein bekend is en dat er momenteel geen gesprekken worden gevoerd. Wanneer het terrein verkocht moet zijn is “nog niet gekend.”

Het college besluit dat het “niet voor de hand ligt dat het terrein na sanering lang braak zal liggen. Zodra het schoon is wil men in principe direct kunnen starten met de realisering van de nieuwbouw.”