ondertekening Overeenkomst Academische Werkplaats Technological and Social Innovation for Mental Health, met TU Eindhoven, Tilburg University & GGzE
Author profile picture

De universiteiten van Tilburg en Eindhoven en GGzE (Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen) gaan gezamenlijk onderzoek doen in een zogeheten Academische Werkplaats. De drie organisaties richten zich op drie velden: transition of mental health care, healing environment en personalized mental health. Afgelopen week tekenden voorzitter Jan Mengelers van de TU/e, rector Emile Aarts van Tilburg University TiU en Marie-Louise Vossen van de Raad van Bestuur van GGzE een gezamenlijke overeenkomst voor de Academische Werkplaats ‘Technological and Social Innovation for Mental Health’. Binnen deze academische werkplaats gaan de drie partijen hun samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie van de geestelijke gezondheidszorg bestendigen en verder uitbouwen.

De geestelijke gezondheidszorg wordt geconfronteerd met tal van uitdagingen als hoge werkdruk, een relatief hoog ziekteverzuim en een significant tekort aan geschoold personeel. Daar komt bij dat de kosten van gezondheidszorg stijgen, de budgetten in de sector krimpen en de toenemende tendens onder patiënten om meer betrokken te worden in de eigen zorg. GGzE en beide Brabantse universiteiten zien een uitkomst in sociale innovatie en de introductie van meer technologie. Vossen: “Zorg kan niet zonder onderzoek en innovatie om continu een verbeterproces te waarborgen. Samenwerking tussen TU/e, TiU en GGzE is in dit opzicht een mooi, nieuw initiatief dat de horizon van onderzoek, innovatie en praktijk weer kan verleggen.”

Volgens Jan Mengelers bevestigt deze Academische Werkplaats de groeiende rol van technologie in de medische sector. “De TU/e heeft Health als één van haar strategische speerpunten. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat ons wetenschappelijke onderzoek en onze kennis een grote bijdrage gaan leveren in de geestelijke gezondheidszorg.” Emile Aarts van is eveneens enthousiast over de krachtenbundeling: “Onze universiteit juicht een dergelijk samenwerkingsverband tussen kennisinstellingen en sociale partners van harte toe en is verheugd een maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren aan een belangrijk vraagstuk als zorg en de organisatie ervan, waarover wij veel expertise in huis hebben.”

De Academische Werkplaats zet in op Ehealth en Mhealth (ontsluiten van online zorg) en serious games (op een speelse interactieve manier leren en ontwikkelen) voor huidige en toekomstige cliënten en burgers in het algemeen. Ook wordt onderzocht hoe de omgeving van de geestelijke gezondheidszorg verbeterd kan worden: meer mensgericht en helend zodat de beleving van de zorg positiever wordt en het herstel van de cliënt wordt ondersteund. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de gebouwen en het ontwerp van het landgoed de Grote Beek. Op de derde plaats wordt onderzocht hoe cliënten zelf een actievere rol en meer regie kunnen krijgen bij hun behandeling. Hierbij worden nieuwe technologieën ontwikkeld en ingezet als elektronisch zelf-assessment, leren en coaching.

Foto (c) Bart van Overbeeke