Author profile picture

Er vallen nog steeds veel eerstejaars studenten in het HBO uit. Om de overstap van het voortgezet onderwijs naar de vervolgopleiding soepeler te laten verlopen, hebben de Techniekopleidingen van Fontys samenwerkingsovereenkomsten gesloten met twintig middelbare scholen in de regio. Een van die scholen is het Sint-Joriscollege in Eindhoven.

Vanuit de Fontys Junior Academie is een programma gemaakt voor havo 4-leerlingen met scheikunde, wiskunde of natuurkunde in hun vakkenpakket. Op dinsdag 12 en woensdag 13 april doorlopen de leerlingen van Het Joris het programma zodat ze een beter beeld krijgen van het hoger beroepsonderwijs.

Statistiekenonderzoek

Dinsdag krijgen de leerlingen met scheikunde of natuurkunde een inleiding waarna ze op de Fontys verschillende practica gaan uitvoeren. “Dat zijn proeven die op onze school, het Sint-Joriscollege, minder goed mogelijk zijn, maar waar er bij de Fontys meer mogelijkheden voor zijn”, zegt Henk Strating, die het project vanuit het Sint-Joriscollege coördineert.

De volgende dag gaan de leerlingen met Wiskunde A of B in hun vakkenpakket aan de slag met een statistiekenonderzoek. De middelbare school heeft onlangs een enquête afgenomen om te achterhalen wat de leerlingen vonden van de opleiding. Tijdens het onderzoek van woensdag brengen de leerlingen de uitkomsten in kaart.

Uitwisseling

De voornaamste reden van de uitval in het eerste HBO-jaar is dat de studenten niet goed wisten waar ze aan begonnen. Om de uitval te voorkomen heeft Fontys in april 2009 al overeenkomsten gesloten met verschillende middelbare scholen.

Bij de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten is er meer ingezet op uitwisseling van zowel leerlingen als de onderwijzers. “Als docenten kennis nemen van elkaars aanpak en hierover uitwisselen, dragen zij ook bij aan een goede aansluiting tussen beide onderwijsvormen”, zegt Minke Wolters van Fontys.

Daarnaast zijn de activiteiten die de leerlingen volgende week volgen beter afgestemd op het leerplan van havo 4 op school. “De leerlingen bestuderen een onderwerp dat onderdeel is van het leerplan en maken tegelijk kennis met het HBO-onderwijs”, aldus Wolters.

Als de activiteiten voor de leerlingen volgende week zijn afgelopen, wordt het programma geëvalueerd.