Author profile picture


De hartklep die zichzelf maakt en vervolgens meegroeit met het lichaam is vooral geschikt voor jonge patiënten. De behandeling is ook nog 85% goedkoper
UPDATE 22:10 uur: Prof. dr. Jolanda de Vries (Radboud Universiteit) heeft de Huibregtsenprijs vanavond gewonnen.

Carlijn Bouten, hoogleraar aan de TU/e, is een van de zes genomineerden voor de Huibregtsenprijs, die vanavond wordt uitgereikt. Juryvoorzitter José van Dijck (president KNAW) maakt de winnaar bekend tijdens de Avond van Wetenschap & Maatschappij. Er waren 30 kandidaten voor de finale.

Carlijn Bouten is hoogleraar Cel-Matrix Interacties aan de faculteit Biomedische Technologie van de Technische Universiteit Eindhoven. Zij is opgeleid in Bewegingswetenschappen aan de VU en promoveerde in Eindhoven. Haar huidige onderzoek richt zich op cel-matrix-interacties in cardiovasculaire weefsels, met speciale aandacht voor het reguleren van groei, differentiatie, adaptatie en hermodellering.

Het juryrapport gaat dieper in op het onderzoek zelf: iValve – een levende hartklep, gemaakt door de patiënt zelf

Een bio-afbreekbare kunststof hartklep die een zieke klep vervangt en binnen het lichaam transformeert in levend weefsel met behulp van lichaamseigen cellen. Dat is het resultaat van het onderzoek van Carlijn Bouten, die leiding geeft aan een samenwerkingsverband tussen verschillende wetenschapsgebieden (biomaterialen, tissue engineering, celbiologie, immunologie, medische wetenschappen), private partners en de Hartstichting.

De patiënt wordt in feite de eigen donor. Intelligente biomaterialen sturen de aanmaak en organisatie van het weefsel aan. De immuunreactie van het lichaam wordt niet onderdrukt maar naar de hand gezet. De juiste cellen uit de bloedbaan worden geselecteerd en aangezet tot weefselvorming. Het gaat dus om hartklepvernieuwing binnen het lichaam en niet zoals tot op heden buiten het lichaam. De eenvoudig te produceren bio-afbreekbare kunststof klep is geschikt voor de meer toegankelijke (goedkopere, snellere) chirurgie.

Jonge hartkleppatiënten zijn in het bijzonder gebaat bij het meegroeien met het lichaam. Wereldwijd groeit het aantal hartklepvervangingen met 5 tot 10% per jaar. Ten opzichte van de huidige techniek wordt een kostenreductie van maximaal 85% ingeschat. Hierdoor wordt de hartklepvervanging ook bereikbaar voor groepen in zich ontwikkelende landen. Een cluster van startende ondernemingen die de iValve-techniek op de markt brengen, draagt bij aan het maatschappelijk effect.

Alle 6 genomineerden, in alfabetische volgorde:

1. Prof. dr. Carlijn Bouten
iValve – een levende hartklep, gemaakt door de patiënt zelf
Voorgedragen door Technische Universiteit Eindhoven

2. Prof. dr. Natali Helberger en prof. dr. Claes de Vreese
Personalized communication – de gevolgen van data-driven communication in een digitale samenleving
Voorgedragen door Universiteit van Amsterdam

3. Prof. dr. Kofi Makinwa
Slimme sensoren veranderen de wereld
Voorgedragen door TU Delft

4. Prof. dr. Wouter van Marken Lichtenbelt
Warmte door kou
Voorgedragen door Universiteit Maastricht

5. Prof. dr. Theunis Piersma
Trekvogelecologie: bestuderen en beschermen van de vogels die Nederland met de wereld verbinden
Voorgedragen door Rijksuniversiteit Groningen

6. Prof. dr. Jolanda de Vries
Natuurlijke dendritische celvaccins
Voorgedragen door Radboud Universiteit

Zie hier het uitgebreide juryrapport.

De prijs wordt uitgereikt op de Avond van Wetenschap & Maatschappijin de Ridderzaal in Den Haag, en bestaat uit een sculptuur, ‘De Denker’, van beeldend kunstenaar Wil van der Laan en een geldbedrag van € 25.000, geoormerkt voor onderzoeksactiviteiten.