Author profile picture

Met de ondertekening van het contract is WPG Zwijsen officieel in de armen gesloten als partner binnen MindLabs. Zwijsen wil nieuwe technologieën naar het onderwijs brengen. Welke kansen voor het onderwijs biedt het samenwerkingsverband nog meer?

Zwijsen wordt in november 2021 een van de huurders van het toekomstige pand van MindLabs in de Tilburgse Spoorzone. MindLabs moet een centrum worden waar onderwijs, onderzoek en ondernemerschap op het gebied van AI (artificiële intelligentie) elkaar ontmoeten. Onder andere Fontys, ROC Tilburg, DPG Media, de universiteit van Tilburg sloten zich al aan. Voor directeur Ludo Stroobants is Zwijsen een voor de hand liggende toevoeging aan dat lijstje. “Van oudsher leert Zwijsen kinderen om hun mannetje te staan in de wereld van nu. Bovendien bevinden wij ons in een van de meest gedigitaliseerde mediabranches van de mediawereld. We tellen echt af tot de verhuizing, maar de samenwerking binnen MindLabs begint nu al.”

Datagedreven onderwijs

De uitgever, die vooral bekend is in het basisonderwijs, gaat zich binnen MindLabs onder meer richten op het ontwikkelen van AI in het onderwijs. “Onze ambitie is om een directere band met de gebruiker op te bouwen”, legt Stroobants uit. Datagedreven onderwijsmethodes moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat je de voortgang van het kind kunt monitoren en daardoor gepersonaliseerde leertrajecten kunt aanbieden. “Het onderwijs is toe aan innovatie”, vervolgt de directeur. “Door in te zetten op innovatie kunnen we leerkrachten de nodige handvatten geven om leerlingen beter te begeleiden in het leerproces. Er zijn ten slotte te weinig leerkrachten en de leraren die er zijn, hebben steeds minder tijd om voor de klas te staan.”

Lerarentekort

Ook Fred van de Westelaken, voorzitter van het bestuur van Onderwijsgroep Tilburg, een andere partner van MindLabs, ziet het lerarentekort als motivator. “Die enorme roep om personeel blijft vooralsnog onbeantwoord. Maar wat als we in plaats van een docent een robot voor de klas kunnen zetten? Het is belangrijk om de mogelijke impact van AI op het leren te onderzoeken en het is aan MindLabs om die uitdaging aan te gaan.” De partijen benadrukten bij de ondertekening dat het belangrijk is om dit in samenspraak met de docenten zelf te doen. “Er zijn heel veel goede docenten, maar die staan hier nog ver vandaan. We moeten ze hierin zien mee te nemen”, aldus van der Westelaken.

Praktijkgericht onderzoek

Ook Fontys Hogeschool Journalistiek (FHJ) is partner van MindLabs. De journalistiekopleiding verhuist straks, net als Zwijsen, naar het nieuwe pand. Voor directeur Marjo Spee is het belangrijk dat de opleiding zich in het hart van de stad en midden in het werkveld gaat vestigen. “Dat biedt kansen voor de studenten. Door samen te werken met de hele onderwijsketen en het werkveld kun je samen praktijkgericht onderwijs en onderzoek uitvoeren en dat maakt het authentiek. Bedrijven zitten soms met maatschappelijke vraagstukken, maar willen niet wachten op wetenschappelijk onderzoek dat vier jaar duurt. Je wil gewoon kortlopende interessante projecten met een onderwijs- en onderzoeksaspect. Daar wordt zowel het werkveld als het onderwijs beter van.”

Mediacluster

Fontys Hogeschool Journalistiek is een van de grondleggers van MindLabs. “Men wilde binnen Fontys alle opleidingen op dezelfde locatie”, legt Spee uit. “Dat begrijp ik; het is goedkoper en beheersbaar. Maar ik geloof dat je juist middenin de maatschappij en dicht bij het werkveld moet zitten.” Spee kreeg daarom de kans om te komen met een businesscase. Samen met DPG Media (voorheen de Persgroep) is toen de blauwdruk voor Mediacluster Tilburg gemaakt. Later werd ROC Tilburg en de universiteit van Tilburg erbij betrokken. Daaruit is uiteindelijk MindLabs ontstaan met een brede blik op de interactie tussen mens en machine.

Meer weten? Lees hier ons interview met twee andere oprichters van MindLabs over de plannen en ambitie.

Foto: Simone Vos, Uitgeverij Zwijsen