Author profile picture

Om het onzichtbare zichtbaar te maken, heeft Woonbedrijf Eindhoven Uit de Buurtfabriek ingeschakeld. Woonbedrijf wil daarmee tijdens de Dutch Design Week (22-30 oktober) laten zien hoe het omgaat met sociale vraagstukken in verschillende buurten. 

Social Design Straat DEF grungeSamenwerking tussen ontwerpers en bewoners zorgt voor samenhang en ‘buurttrots’, zegt Hannie de Groot van Woonbedrijf. “En hoe er met social design gewerkt wordt aan oplossingen voor meer veiligheid, duurzaamheid, de effecten van ouder worden in je eigen wijk en de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning.”

De expositie wordt opgebouwd door ‘Uit de Buurtfabriek’ met B-hout: hout afkomstig uit woningen die gesloopt zijn. Uit de Buurtfabriek ontwerpt en bouwt de expo samen met onder meer wijkbewoners die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Lees hier de reportage die we eerder maakten over Uit de Buurtfabriek.

Buurtcultuurfonds

Woonbedrijf zet social design vaak in om bewoners te betrekken bij het ontwerpen en realiseren van een fijne buurt. De trajecten worden gestimuleerd door het Buurtcultuurfonds Woonbedrijf ten behoeve van de leefbaarheid in de wijken. “Zo werken bewoners, organisaties uit de buurt en een professionele kunstenaar of designer aan een cultuurproject rondom een actueel vraagstuk”, licht De Groot toe.

“Soms is het resultaat een bank, inrichting van een terrein of lichtobjecten. Maar het gaat ook om maatschappelijke vraagstukken die vaak onzichtbaar blijven en niet tastbaar zijn.” Om dit ‘onzichtbare’ zichtbaar te maken en ‘the making of’ van het (co-)designproces te laten zien, komen de ontwerpers en actieve buurtbewoners tijdens de DDW met de expo De Social Design Straat.

De Social Design Straat is letterlijk een straat. Deze straat verrijst speciaal voor de DDW in het nieuwe kantoor van Woonbedrijf in het centrum van Eindhoven. Een bezoeker kan letterlijk binnenkijken in diverse ‘pop-up-huizen’ en daardoor de effecten van social design ervaren.

Wat is er allemaal te zien?
De expositie behandelt vier thema’s: beleving van veiligheid, duurzaamheid, ouder worden in je eigen wijk en de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning (vergunninghouders).

Thema veiligheid: Studio 1:1 (Lucas Zoutendijk & Eveline Visser) laat zien hoe Woonbedrijf werkt aan oplossingen voor een betere beleving van veiligheid in de wijk Burghplan. Het gaat hier vooral over het veiligheidsgevoel, een subjectieve beleving van wijkbewoners;

image009 (1)Thema duurzaamheid; “Stroompunt” van Renee Scheepers & Alissa van Asseldonk is een design research project gericht op de relatie tussen bewoners en water, in en rondom het huis. De ontwerpers werken hierin samen met Design Academy Eindhoven, Waterschap de Dommel en Woonbedrijf;

Thema ‘ouder worden in je eigen wijk’: In Schuttersbosch, een groene wijk in Stratum boordevol Philipshistorie en karakteristieke houten woningen, opende schrijver-fotograaf Inge Vlasman verhalenmuseum ‘t Schutterke. Geïnspireerd door de rijke Philipshistorie interviewde ze oud-Philipsmedewerkers die in Schuttersbosch wonen. Ze verzamelde de mooiste verhalen en foto’s. Deze zijn gebundeld in een boek en een aantal is ook te zien in de permanente tentoonstelling in ’t Schutterke;

tentoonstelling Schutterke

Thema vluchtelingen met een verblijfsvergunning (vergunninghouders): Tove Elfferich onderzoekt samen met Kaila Vreeken hoe wijkbewoners voorbereid kunnen worden op de komst van vergunninghouders, maar ook hoe vergunninghouders zich kunnen voorbereiden op hun nieuwe woonomgeving. Hoe kunnen we de wederzijdse integratie van nieuwkomers bevorderen?

Cindy van den Bremen is als curator verantwoordelijk voor concept en uitvoering van de expo.