Author profile picture

Columbus Ohio en Brainport Eindhoven werken samen aan slimme mobiliteit
Onderzoek naar slimme mobiliteit – smart mobility – is erop gericht de verkeershinder te verminderen door ons sneller, veiliger en minder milieubelastend van A naar B te brengen. Ter ondersteuning van dit onderzoek heeft de provincie Noord-Brabant een overeenkomst gesloten met de staat Ohio, haar hoofdstad Columbus en Ohio State University (OSU) om kennis en ervaringen uit te wisselen op het gebied van innovaties in slimme mobiliteit. Ook vinden studentenuitwisselingen plaats tussen OSU en de TU Eindhoven. Het is een leuk idee, maar waarom eigenlijk? Waarom zou je samenwerken met een stad op 6500 kilometer afstand, terwijl Eindhoven al over sterke onderzoeksfaciliteiten beschikt op de Automotive Campus en TU Eindhoven?

“Voor Nederlandse partners is het een match made in heaven“, zegt Peter van Deventer, directeur van het programma ‘Coast to Coast Smart e-Mobility’, dat is ondergebracht bij het Nederlandse Consulaat in San Francisco. Coast to Coast speelde een belangrijke rol in het tot stand brengen van dit akkoord. Samen met de voormalige Eindhovense burgemeester Rob van Gijzel speelde Van Deventer daarbij een belangrijke rol. Van Deventer haalde 25 jaar geleden zijn PhD in Engineering aan OSU in Columbus. Hij was het ook die opnieuw de verbinding zocht toen hij hun onderzoek naar slimme mobiliteit zag. Vervolgens was het een kwestie van invullen: OSU sloot zich aan bij het al bestaande Coast to Coast programma en een Midwest netwerk kon van start.

“De afgelopen 10 jaar heeft zich een paradigmaverschuiving in mobiliteit voorgedaan”, zegt Van Deventer. “Waar we ooit alleen maar van gedroomd hebben, is werkelijkheid aan het worden: de auto-industrie investeert miljarden in vernieuwing.” Zelfsturende auto’s en voertuigen die uitsluitend op elektriciteit rijden zijn niet langer een sciencefiction fantasie. “Mobiliteit verandert snel en er izijn volop nieuwe initiatieven”, vervolgt hij. Als voorbeeld noemt hij de explosieve groei van de markt voor elektrische auto’s in China en de groeiende vraag naar emissievrije bussen. Meer mobiliteit en vervoerssystemen zijn ook van vitaal belang voor de leefbaarheidsnormen van steden. “Als je kijkt naar de budgetten voor Smart City-investeringen, dan gaat tussen de 50 en 75 procent naar nieuwe mobiliteitsoplossingen”, zegt hij. “Het is verstandig om Nederland aan te laten sluiten bij de internationale bedrijvigheid op dit gebied. Verbindingen staan centraal en Columbus, Ohio heeft de ambitie en de middelen.”

In 2016 streden Columbus en 77 andere Amerikaanse steden om de Smart City Challenge. Het Amerikaanse ministerie van Vervoer daagde steden uit “gebruik te maken van nieuwe vervoerstechnologieën om hun meest urgente problemen aan te pakken door middel van een combinatie van concurrentie, samenwerking en experimenten”. De stad ontving 40 miljoen dollar van het Amerikaanse Ministerie van Vervoer en nog eens 10 miljoen dollar van Paul Allen’s Vulcan, Inc. De stad haalde daarnaast 90 miljoen dollar van privépartners met het doel op om een “an electrified, low-emissions transportation hub” te worden, aldus een artikel in Tech Republic.

“We zochten naar mogelijkheden buiten Silicon Valley en vonden de omvang van Columbus (860.000 inwoners) aantrekkelijk”, zegt Johann Beelen van Brainport Eindhoven. Enkele van de gebieden die volgens Beelen al onderdeel van de samenwerking zijn, zijn intelligent verkeersmanagement, proeftuinen, zelfsturende auto’s, verkeersveiligheidsvraagstukken, en verbonden auto’s of ‘platooning‘ (een groep voertuigen, meestal zelfsturende auto’s, die veilig en met hoge snelheid dicht bij elkaar kunnen rijden). Daarnaast zegt hij: “Meerdere slimme mobiliteitsbedrijven uit Brainport Eindhoven ontwikkelen daar activiteiten.” NXP werkt bijvoorbeeld samen met Columbus om draadloze technologie in te zetten waarmee auto’s gegevens kunnen uitwisselen, ongevallen kunnen voorkomen en de doorstroming van het verkeer verbeteren. V-tron, 2Getthere en OC Mobility kijken eveneens naar mogelijkheden om hun activiteiten uit te breiden naar Ohio.

Zowel Columbus als Eindhoven “zijn middelgrote groeisteden”, zegt Bram Hendrix van AutomotiveNL. “Dit partnerschap is een goed voorbeeld van wat er over de hele wereld kan worden gedaan. We werken aan gelijksoortige projecten en hebben veel ervaring met zelfsturende en elektrische voertuigen. Het versnelt de ontwikkeling om daar onderzoek te doen en vervolgens te bekijken hoe we het hier kunnen gebruiken”.

“Het Amerikaanse Midwesten is een belangrijke hub voor de auto-industrie”, concludeert Van Deventer. “We hebben een intentieverklaring ondertekend, waarin we ons positioneren om een bedrijf op te zetten en banen te creëren. Het is een opstap naar verdere actie.”