Author profile picture

Cecilia Sahlgren, hoogleraar Cell Biology aan de faculteit Biomedische Technologie heeft 2 miljoen euro ontvangen van de European Research Council (ERC). Met de vijfjarige subsidie gaat Sahlgren onderzoeken welke invloed cellen in de wand van bloedvaten hebben. Deze kennis is waardevol bij de behandeling van cardiovasculaire aandoeningen, waar vaak sprake is van vervormingen in bloedvaten.

De ERC-subsidies voor wetenschap en onderzoek, ondersteund door de EU-Commissie, zijn erg prestigieus in Europa. De subsidie die Sahlgren heeft ontvangen is een Consolidator Grant, ontwikkeld om vooraanstaande onderzoekers te ondersteunen. De vijfjarige subsidie is toegekend aan het zogenoemde ForceMorph-project. Sahlgren is naast werkzaam aan TU/e ook hoogleraar aan de Åbo Akademi University in Finland.

Het ForceMorph-project heeft als doel om de interactie tussen bloedstroom en celsignalen te onderzoeken en hun effect op de architectuur van bloedvaten te verklaren. Die kennis is waardevol voor bijvoorbeeld de behandeling van cardiovasculaire aandoeningen, een van de belangrijkste doodsoorzaken wereldwijd. “Veel cardiovasculaire ziektes resulteren uit veranderingen in bloeddruk. Deze veranderingen leiden tot vervorming van de vaatarchitectuur en verstoren daarmee het functioneren van weefsels. We willen ontdekken wat het effect is van de kracht op de vorm”, zegt Sahlgren.

Menselijke bloedvaten zijn onderhevig aan constante druk. De stroming van het bloed, circulerend in het lichaam, zorgt ervoor dat het weefsel verwijd en versmalt. Op dit moment weten onderzoekers dat de cellen in het bloedvat blootgesteld worden aan een mechanische spanning, veroorzaakt door bijvoorbeeld bloeddruk en hartslag, die de eigenschappen van het bloedvat beïnvloedt. Het is ook bekend dat de moleculaire signalen tussen de cellen een effect heeft op de dikte van de wand en de celdeling en ontwikkeling van verschillende cellen beïnvloedt. Daarentegen is nog niets bekend over de interactie van bloeddruk en celsignalen en de hieraan gerelateerde effecten.

(Bron: TU/e)