Author profile picture

De Technische Universiteit Eindhoven zet de komende jaren “meer dan ooit” in op kwaliteit en excellentie. Het betekent volgens rector magnificus Frank Baaijens dat de universiteit selectief moet zijn. “Een paar jaar geleden telden we ongeveer 7.000 studenten. Inmiddels is dat toegenomen tot 10.000 en naar inschatting groeit dat door naar ruim 12.000. Ook het aantal buitenlandse studenten neemt fors toe, met maar liefst een kwart tot een aantal van 575”.

De werving van buitenlandse studenten komt zeker niet op een laag pitje te staan, zegt Baaijens. “Internationalisering van de universiteit is een groot goed voor iedereen.” Wel gaat de TU/e in haar werving nog sterker sturen op kwaliteit dan op kwantiteit. “Een verdubbeling van 600 naar 1.200 buitenlandse studenten kan en lukt niet op korte termijn. Een fasegewijze groei kan de universiteit echter wel aan.”

Baaijens maakt zich zorgen om de grote werkdruk bij zijn onderzoekers. “We hebben eigenlijk veel meer wetenschappelijk personeel nodig.” Omdat daarvoor vooralsnog het geld niet (voldoende) aanwezig is, ziet hij drie oplossingsrichtingen: meer “team-play” tussen wetenschappers, een scherpere keuze bij het verdelen van de budgetten (ten gunste van onderzoek) en de handrem erop bij de werving van studenten: “Excellentie is belangrijker dan massa.”

Samenwerking en inspiratie

Het gaat volgens Baaijens de komende jaren overigens niet alleen om het streven naar excellentie. Hij werkte vorige week, in zijn rede ter gelegenheid van de opening van het nieuwe academisch jaar, nog twee speerpunten verder uit: samenwerking tussen disciplines en een slimme combinatie van onderwijs en onderzoek.

Technologie is allesoverheersend, zegt Baaijens. “Maar om technologie echt succesvol te laten zijn, moet de balans in een bedrijf kloppen. Het gaat niet alleen om techniek, maar ook om marketing, logistiek, design, klantencontact enzovoort.” Vandaar dat het ook op de universiteit nodig is om in een vroeg stadium samenwerkingen aan te gaan en de TU/e heeft gezorgd voor een onderwijsprogramma dat alle kansen daartoe biedt.

Onderwijs en onderzoek lijken steeds meer gescheiden werelden te worden, zo ziet Baaijens om zich heen. “Maar dat is niet hoe wij onze “road to excellence” ingevuld zien. Onderzoek en onderwijs moeten door elkaar lopen. De beste onderzoekers zijn de grootste inspiratie voor onze studenten.”

Hier de complete rede van Baaijens bij het begin van het academisch jaar.