Author profile picture

De Technische Universiteit Eindhoven start een onderzoeksproject om industrierobots flexibeler te maken. Verschillende bedrijven, waaronder Vanderlande Industries, investeren gezamenlijk 1,5 miljoen euro in dit project, dat vier jaar zal duren.

In de zorg- en voetbalrobots van Tech United is flexibiliteit belangrijk. Ze reageren op de omstandigheden om hen heen en juist dat kan interessant zijn om toegepast te worden in de industrie. In het nieuwe project, dat FAST (new Frontiers in Autonomous Systems Technology) gaat heten, worden vier promovendi aangesteld om hier aan te werken. FAST moet mobiele robots opleveren die flexibeler om kunnen gaan met een omgeving waarin situaties veranderen. Daardoor hoeft de omgeving bijvoorbeeld niet afgebakend te zijn. Er zijn geen specifieke banen of herkenningspunten nodig. Ook is de bedoeling dat de ontwikkeltijd van robots korter wordt.

Om dit te realiseren gaan de partijen samen een nieuw wereldmodel maken voor robots, waarmee ze informatie kunnen koppelen aan verschillende waarnemingen en situaties. Ook moeten ze actief zelf op zoek naar informatie om een situatie beter te kunnen beoordelen en uiteindelijk zijn taak beter uit te oefenen. Bijvoorbeeld door met meerdere sensoren de situatie actief in beeld te brengen, door informatie te halen van het Internet of Things, of door bij een mens te rade te gaan. Met deze nieuwe informatie vult de robot zijn wereldbeeld aan. De robots worden dus lerend, zodat ze dezelfde situatie een volgende keer gemakkelijker doorkomen, of weten te vermijden.

Het project is ontstaan vanuit een rondvraag door het TU/e High Tech Systems Center richting Nederlandse hightechindustrie om gedeelde vraagstukken te vinden op gebied van robotica waar de expertise van de TU/e bij kan helpen. Daarbij kwam vooral de wens naar voren om mobiele robotische systemen autonomer te maken, wat een gebied is waarin de universiteit vooroploopt. De robots van Tech United behalen al tien jaar lang elk jaar prijzen op de RoboCup, hét toernooi voor autonome robotica.