TU/e © IO
Author profile picture

De verhouding is nog steeds behoorlijk scheef, maar de laatste jaren is het aandeel meisjes aan de TU/e wel duidelijk toegenomen. Was het in 1957 nog 0,4%, afgelopen jaar was dat aandeel al gestegen tot bijna een kwart. Het percentage buitenlandse studenten ligt op 12,3.

In de eerste jaren van de TU (toen nog een technische hogeschool) was er nauwelijks verschil zichtbaar tussen de lijn die de totalen aangeeft en die van de studerende jongens. Pas na 1970 begon daar wat tekening in te komen.

Buitenlandse studenten hebben pas na 2000 de weg naar de TU/e goed weten te vinden. Momenteel is ruim een op de tien studenten niet uit Nederland afkomstig. Dat is nog steeds een bescheiden aandeel, zeker in vergelijking met sommige andere universiteiten. In Maastricht komt inmiddels meer dan de helft van de studenten uit het buitenland.

studentenaantallen Screen Shot 2016-05-24 at 07.44.30