Author profile picture

Van alle Nedrlandse universiteiten houdt Eindhoven de daar studerende buitenlandse studenten het beste vast. Ruim vier jaar na afstuderen woont en werkt 33 procent van de EU- en 40 procent van de niet-EU-studenten die aan de TU/e hun bul haalden nog steeds in Nederland.

Dat blijkt uit het rapport “Richting een toekomstbestendige agribusiness” (pdf) van het CBS.

 

De universiteit Maastricht, de instelling met het grootste aandeel buitenlandse studenten, doet het op dit vlak relatief het slechtst. Daarvan is maar 4% van de EU-studenten en 13% van de studenten van buiten de EU vier jaar na hun studie nog in Nederland actief.

Er is alleen gekeken naar het percentage van de internationale studenten dat ruim vier jaar na afstuderen nog in Nederland werkt en woont. Of het hierbij gaat om hoogwaardige banen in Nederland is niet onderzocht. Daarnaast is volgens CBS nader onderzoek nodig om te zien hoe het precies zit met de groep studenten die niet meer in Nederland woont.

Frank Baaijens

Volgens rector prof.dr. Frank Baaijens van de TU/e ligt de oorzaak van de Eindhovense score in de grote werkgelegenheid in technologie en wetenschap in de regio Eindhoven. “Maar ook het feit dat we als universiteit sterke banden hebben met de industrie en kennisinstellingen spelet een rol. Daardoor komen studenten gemakkelijker in beeld van die organisaties, bijvoorbeeld via stages. Veel internationale masterstudenten kiezen om deze reden dan ook bewust voor Eindhoven.”