© IO
Author profile picture

“Maatregelen nodig om de groei aan studenten beheersbaar te houden”

In de Keuzegids Universiteiten 2019, gebaseerd op de Nationale Studentenenquête, scoort de TU Eindhoven opnieuw minder dan voorgaande jaren. De TU/e staat voor 2019 op plek acht, terwijl Eindhoven in 2017 nog op 3 stond. De TU/e levert bovendien niet alleen een plek in, maar scoort ook 2,0 punt minder dan in 2018. De daling van afgelopen editie (toen – 2,5) heeft zich doorgezet.

Opvallend is het negatieve oordeel van studenten over de kwaliteit van het Engels van hun docenten. Ook over de studiebegeleiding zijn ze minder positief. Daar staat tegenover dat de TU/e onverminderd populair is onder de eigen studenten: Eindhoven is in Nationale Studenten Enquête in absolute cijfers wel gedaald van 4,16 naar 4,13 maar daarmee nog steeds 2e ‘beste’ van Nederland na Wageningen.

Eindhoven kent twee zogenaamde ‘topopleidingen’: Scheikundige Technologie en Technische Natuurkunde. Technische Wiskunde is dat predikaat kwijtgeraakt. Zwakste opleidingen zijn – net als vorig jaar – Bouwkunde en Industrial Design.

“De Technische Universiteit gaat onverminderd door met maatregelen om de groei aan studenten beheersbaar te houden”, zegt de universiteit in een verklaring. De daling onderstreept volgens de universiteit de noodzaak van decentrale selectie (numerus fixus) bij vier opleidingen “en laat tegelijk zien dat investeringen nodig zijn”.

De universiteit heeft onder meer de studievoorschotmiddelen (gevolg van de afschaffing basisbeurs) ingezet voor meer student-assistenten, het versterken van het challenge-based onderwijs (het nieuwe Innovation Space in gebouw Matrix) en de kleinschaligheid van het contact student-docent. Na de ingebruikname van het gebouw Atlas (het oude hoofdgebouw) begin 2019 gaat gebouw Laplace ook op de schop om extra ruimte te maken voor onderwijs.

De Keuzegids ranglijst universiteiten 2019:

Wageningen 74
Enschede UT 67,5
Open Universiteit 65
Tilburg 64,5
Maastricht UM 64
Nijmegen RU 63
Groningen RUG 62,5
TU/e 60,5
Amsterdam VU 60
Utrecht UU 59,5
Leiden UL 58,5
Delft TUD 58
Rotterdam EUR 55
Amsterdam UvA 54