Om Europa’s technologie en wetenschap met succes om te zetten in innovaties met maatschappelijke impact is veel meer geld nodig dan de 100 miljard die de Europese Commissie nu heeft voorgesteld in het programma Horizon Europe. EuroTech Universities, een samenwerking tussen de technische universiteiten van München, Eindhoven, Lausanne, Parijs en Kopenhagen, heeft een verklaring opgesteld waarin het uitlegt waarom “ten minste 120 miljard euro, of zelfs 160 miljard” nodig is.

“De voorgestelde verhoging van het budget voor O&I tot 100 miljard euro in het meerjarig financieel kader 2021-2027 wordt ten zeerste toegejuicht, maar is niet ambitieus genoeg om de doelstellingen van het programma, namelijk het geven van een belangrijke impuls aan de toekomstige welvaart en het toekomstige welzijn van Europa, te verwezenlijken”, aldus de verklaring. “Er is een aanzienlijke extra verhoging van het budget voor Horizon Europe tot ten minste 120 miljard euro, of zelfs 160 miljard euro, nodig om de Europese onderzoeksruimte tot stand te brengen.”

De EuroTech Universities Alliance is een strategisch partnerschap van technische universiteiten voor die zich gezamenlijk inzetten voor oplossingen voor de grote uitdagingen van de samenleving. De leden zijn de Technische Universiteit van Denemarken (DTU), de Polytechnische Universiteit van Lausanne (EPFL), de Polytechnische Universiteit van Parijs (L’X), de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en de Technische Universiteit München (TUM). Door “het bevorderen van diepgaande samenwerking op het gebied van onderzoek en onderwijs, alsook het stimuleren van innovatie en ondernemerschap”, wil de alliantie de complementaire sterke punten van haar leden bundelen “om te komen tot initiatieven met een grote impact op de samenleving en de industrie”.

Meld je aan voor IO op Telegram!

Elke dag om 20 uur exact één innovatief verhaal op je smartphone? Dat kan! Meld je aan voor onze Telegram-service en blijf op de hoogte van de laatste innovaties!

Meld je aan!

EuroTech richt zich op de drie pijlers van Horizon Europe: Open wetenschap, mondiale uitdagingen en industrieel concurrentievermogen, en open innovatie. De samenwerkende universiteiten willen dat de Europese Commissie op alle drie de gebieden meer doet dan voorgesteld.

De EuroTech Universities Alliance vraagt ook om een sterkere modernisering van de universiteiten (“bijvoorbeeld hoe open wetenschap het best kan worden omarmd, hoe aantrekkelijke onderzoeksloopbanen kunnen worden bevorderd, hoe innovatieve opleidingen kunnen worden geïmplementeerd, hoe een ondernemerscultuur kan worden bevorderd en succesvolle activiteiten voor technologieoverdracht kunnen worden uitgevoerd, om er maar enkele te noemen”).

Volgens EuroTech bestaat er momenteel geen zinvol instrument op EU-niveau om de samenwerking te bevorderen. “Horizon Europe biedt een unieke kans om systematischer, uitgebreider en meer op de lange termijn gerichte steun te ontwikkelen voor de uitvoering van gezamenlijke, grensoverschrijdende initiatieven van onderop om de moderniseringsagenda mede aan te sturen.”

Steun ons!

Innovation Origins is een onafhankelijk nieuwsplatform, dat een onconventioneel verdienmodel heeft. Wij worden gesponsord door bedrijven die onze missie steunen: het verhaal van innovatie verspreiden. Lees hier meer.

Op Innovation Origins kan je altijd gratis artikelen lezen. Dat willen we ook zo houden. Heb je nou zo erg genoten van de artikelen dat je ons een bedankje wil geven? Gebruik dan de donatie-knop hieronder:

Doneer

Persoonlijke informatie

Over de auteur

Author profile picture Bart Brouwers is mede-oprichter en mede-eigenaar van Media52 BV, uitgever van innovationorigins.com.