©TU/e innovation Space
Author profile picture

“Ik leerde vanaf het allereerste begin een prototype te maken.” “De opdrachtgever gaf me het vertrouwen om mijn ideeën uit te proberen.” “De docenten motiveerden ons om verder te gaan dan we voorafgaand aan de cursus voor mogelijk achten.” Zomaar wat quote’s uit een evaluatie van een vak binnen innovation Space. Een open gemeenschap waar studenten, studententeams, student-ondernemers en onderzoekers, samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties, in interdisciplinaire teams werken aan de uitdagingen van nu en de toekomst. Samen met Urban Futures Studio van Universiteit Utrecht en ‘Re-imagining Tomorrow through Arts and Sciences’-minor van de Erasmus Universiteit is innovation Space finalist.

Onderwijsinnovatie

Deze nieuwe onderwijspremie dient als grote blijk van waardering voor docententeams die een topprestatie leveren. Het vertelt docenten om door te blijven gaan met onderwijsinnovatie en kennisdeling, zo meldt de site van de Rijksoverheid. TU/e innovation Space ontvangt een half miljoen euro aan prijzengeld. Dat bedrag kan verder oplopen naar 1,2 miljoen euro, als de minister Onderwijs, Cultuur & Wetenschap op 1 maart bekend maakt wie op plaats een, twee en drie staan.

“Het is nationale erkenning voor waar wij mee bezig geweest zijn de afgelopen vijf jaar”, zegt hoogleraar Isabelle Reymen trots. Zij stond samen met twee andere docenten aan de start van wat uitgroeide tot de studentengemeenschap die het nu is. “Vijf jaar geleden zijn we heel klein begonnen. Met twee of drie vakken.” Ondertussen volgen 2200 studenten er 38 vakken, is het docententeam uitgegroeid naar 27 verantwoordelijk docenten en zijn er 120 docenten betrokken.

© Rob Stork

Impact creëren

Er waren twee belangrijke redenen voor innovatie in het onderwijs, stelt Reymen. “We hebben te maken met een andere generatie studenten. Die willen echt impact creëren, de wereld verbeteren.” Eerst dacht ze nog dat het één student was die wilde afstuderen op Sustainable Energy, “maar nee, het was de een na de ander”. “Je moet deze studenten op een andere manier onderwijs aanbieden. Ze aanspreken op hun passie en ze uitdagen.” 

Als tweede reden noemt Reymen de industrie, de Brainportregio, die “gewoon andere medewerkers verlangt”. “Ingenieurs van de toekomst die echt kunnen samenwerken in interdisciplinaire teams, een ondernemende houding hebben en op systeemniveau kunnen denken.” 

Reymen deed met haar collega’s inspiratie op in het buitenland. “Dat hebben we gecombineerd met onze ervaringen met de studententeams die we al hadden. Want daar krijgen studenten geen studiepunten voor, maar daar zag je gewoon dat studenten met hun passie bezig waren en veel. leerden.” 

Wereldkampioen

Team Solar bijvoorbeeld dat een auto bouwde die op zonne-energie rijdt. Het team werd vier keer wereldkampioen in Australië. “Dat is gewoon geweldig, die studenten leren ontzettend veel. Niet alleen over samenwerken, maar ook die batterijtechnologie toepassen in het echt. Ze pasten geleerde kennis toe en deze nieuwe kennis en inzichten op, want ze wilden natuurlijk wereldkampioen worden.”

De basis voor de leeromgeving is Challenge-Based Learning. Daarmee werken studenten aan relevante maatschappelijke problemen, voor challenge-owners uit de praktijk. “Real-life opdrachtgevers voor wie de studenten een oplossing bedenken.” Vanuit verschillende disciplines werken ze samen aan die oplossing. Waar nodig bouwen ze een prototype en reflecteren ze op hun werk. 

Zelf geeft Reymen een vak, innovation Space Project, over innovatie en ondernemerschap. “Als je ziet wat studenten in een half jaar tijd leren – zolang duurt een vak – dan is dat geweldig. Dat ze iets hebben gedaan waarvan ze zelf nooit bedacht hadden dat zij daartoe in staat waren. Het zelfvertrouwen dat ze daarmee opdoen is mooi om te zien.” Naast de vakken zijn er activiteiten waar studenten geen studiepunten voor krijgen, zoals de studententeams. “Ook daar zie je studenten echt floreren en geweldige dingen voor elkaar krijgen.”

Van elkaar leren

Zo ook student industrial design Tom Cobbenhagen, die een Masterproject deed. Hij floreerde door het multidisciplinaire van het onderwijs. “Wat vaak gebeurt op een universiteit, en zeker op een technische, is dat mensen in hun richting blijven plakken. Daardoor komen ze minder in aanraking met andere disciplines. Juist omdat je hier in een groep wordt gegooid met allemaal verschillende achtergronden, kan je die krachten combineren. Is er veel meer ruimte om te leren van elkaar. Ik ging mezelf niet verdiepen, maar juist verbreden. We leerden we impact te maken voor de challenge-owner, Eindhoven Airport, en zijn maatschappelijke doel, een oplossing voor het mobiliteitsprobleem.”

Hier lees je meer over de activiteiten in TU/e innovation Space

Terugkijkend vindt Reymen het “echt super mooi dat wij met een relatief klein team toch een grote structurele verandering van het onderwijs op de TU/e mogelijk kunnen maken”. “Ik ben het meest trots dat dat gelukt is.” 

Er is al een bestemming voor de prijs. Reymen gebruikt het geld sowieso om te investeren in een groter aanbod van vakken, “zodat meer studenten in aanraking kunnen komen met Challenge-Based Learning”. Daarvoor wil ze trainingen voor docenten ontwikkelen om ze te helpen om te gaan met challenge owners en goed te coachen. “Ook willen we meer keuzevrijheid bieden in de vakken en thema’s die studenten leuk vinden. Nu werken we nog op vakniveau, op termijn zouden we een student echt een individueel leerpad willen geven.”

Met andere scholen

En een online-platform zodat studenten van verschillende scholen en universiteiten in Nederland en Europa samen aan challenges kunnen werken. “We werken nu al samen met Fontys en met de vier technische universiteiten in Nederland en er zijn we actief in Europese Allianties. Wil je studenten echt laten samenwerken moet je dat heel goed online kunnen doen, want je bent niet op dezelfde plek op hetzelfde moment.” 

Mocht innovation Space de hoogste prijs ontvangen, dan kijkt Reymen verder de toekomst in en ziet ze innovatieve ecosystemen voor zich. “Nu verzamelen we de challenges nog ad hoc. We willen kijken of we langdurige partnerships op kunnen zetten zodat we structureler kunnen samenwerken met meerdere partners. Bijvoorbeeld een leerlijn Sustainable Energy, waarbij burgers met bedrijven, en overheden samenwerken met studenten en de cross disciplinaire onderzoeksgroepen op de Technische Universiteit Eindhoven.”

Op 1 maart, aan het einde van het tweede ComeniusFestival, reikt de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, de eerste Nederlandse Hogeronderwijspremie uit.