Slide uit presentatie van Rob Creemers Foto: Lucette Mascini
Author profile picture

Tijdens de informatiedag van investeringsvehikel EIT Digital van de Europese Commissie afgelopen week in Eindhoven, voorspelde de bekende trendwatcher op het gebied van computertechnologie, Rob Creemers, dat China in 2030 de wereldeconomie aanvoert. De VS en de EU komen volgens hem op de tweede en derde plaats te staan.

U stelt dat de EU in 2000 tijdens de top in Lissabon aankondigde dat het wereldleider wilde worden op gebied van de op kennis gebaseerde economie. Maar de digitale markt wordt gedomineerd door Amerikaanse en Chinese bedrijven. Dus daarin heeft de EU gefaald.

„Ja, helemaal.”

Slide uit presentatie van Rob Creemers Foto: Lucette Mascini

Wat moet EU nu doen om alsnog wereldleider te worden van de digitale markt?

„Als de EU dat werkelijk wil, moeten de lidstaten die uitdaging samen aanpakken: als eenheid van 27 landen. Maar in feite willen ze alleen iets doen voor hun eigen landen. Het is disgusting. Maar zo is het. Daarom zet ik daar altijd het VOC-verhaal tegenover. In de tijd van Johan van Oldenbarneveldt waren de zeven provinciën van mening dat ze zo ongelijk waren dat ze nooit een eenheid zouden kunnen vormen. Toen werden ze toch een eenheid: de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. En toen bracht Van Oldenbarneveldt die 17 heren bij elkaar en vormden zij samen een bedrijf [ de VOC, red.] dat tien maal de market capitalisation van Apple heeft. Door samen te werken en samen een doel te hebben, word je enorm krachtig. Maar kijk nu naar de Brexit en de al maar durende onderhandelingen daarover. Kijk naar Orban in Hongarije. Ze zijn alleen maar aandacht aan het besteden aan non-productieve dingen.”

De Europese Commissie wil voor de komende jaren 20 miljard euro extra voor het Horizon-fonds voor innovatie ophalen bij de lidstaten. Doel is samenwerking over de grenzen heen van de industrie en de wetenschap. Redt de EU het hiermee?

„Dat doel is heel goed. Maar het loopt spaak bij de nationale staten, de aangesloten landen. Hoe vaak heb ik onze eigen premier niet horen zeggen over de EU: ‘dat doen wij in Den Haag wel. Hoe durf je dat in Brussel voor mij te doen!’”

Lees ook: Europese Commissie wil 20 miljard euro extra voor innovatie, maar of dat lukt?

 

Dat klopt overigens niet. Veel wetgeving wordt in Brussel gemaakt, niet in Nederland.

„Dat klopt ook niet. Maar dit ontkennen, is wel het behoud van je pluche. Dat is het. Want ze willen op dat pluche blijven zitten.”

Maar nu zegt de Europese Commissie onder voorzitterschap van Ursula von der Leyen dus dat ze meer geld willen voor het Horizon-fonds voor innovatie van het bedrijfsleven. Is dat genoeg om China en de VS naar de kroon te steken?

„Dat durf ik niet te zeggen. Het is altijd meer dan wat je had. Maar dan kijk ik naar meneer Macron die ervoor gezorgd heeft dat Von der Leyen daar zit. Hij heeft altijd enorm Europese ideeën: zolang ze maar in Frankrijk plaats vinden! Al die regeringsleiders binnen de EU worden gemotiveerd vanuit hun nationalisme. Dat is het probleem.”

Stel: ze halen die 20 miljard euro extra op voor het Horizon-fonds. Wat betekent dat dan?

„Dan denk ik dat Europa een heel eind kan komen.”

Maar u liet de verschillen in investeringen zien tussen VS en China. China investeert 10 keer zoveel als de VS in digitale bedrijven en de VS loopt weer voor op de EU.

„Daarmee doelde ik alleen op de omvang van hun investeringen in quantum computers. We weten niet wat het total investment [in innovatie, red.] doet. Maar in feite hebben we te maken met meneer Xi. Die heeft een focus. Hij weet waar hij met China wil zijn in 2035, en heeft iedereen daar mee.”

Slide uit presentatie van Rob Creemers Foto: Lucette Mascini

Maar kunnen we meneer Xi als Europa nog inhalen?

„Wat wij in Europa proberen met ons systeem is het aanzetten van de individu om geweldige dingen uit te vinden en te presteren. In China is het juist de massa die het doet. Ook vanuit onze universiteiten komen mensen af die meer individueel gericht zijn. Vooral in de VS is dat heel sterk. Kijk naar die grote dominante Amerikaanse bedrijven. Die zijn niet ontstaan door de staat, maar door de individuen die van de universiteit afkomen. Wij laten het individu zeer creatief zijn. Dat is in China niet mogelijk.”

In China laten ze hun AI-technologie niet begrenzen door ethiek. Ze hebben daar bijvoorbeeld camera’s die controle uit oefenen op straat door middel van gezichtsherkenning. Terwijl eurocommissaris Margrethe Vestager van digitalisering onlangs zei dat ze dat niet wil in de EU. Terwijl je, als je in China door rood loopt over een zebrapad, je een bon in de bus kan verwachten.

„Ja, en je hebt daar bovendien een creditsystem waardoor je als je een aantal overtredingen hebt begaan, je geen treinkaartje meer kan kopen.”

Lees ook: Eurocommissaris Vestager wil strengere regels voor AI

 

Maar is het niet zo dat als ze minder ethische grenzen hebben voor de toepassing van AI, ze ook harder gaan op dat gebied?

„Absoluut. Ze hebben die grenzen niet omdat ze een andere cultuur hebben. Daarom gaan we er ook vanuit dat ze veel harder gaan. Omdat die remmen er niet zijn! In feite heeft de regering in China door een bepaald idee voor de toepassing van AI total control over 3,5 miljard mensen. En dat doet meneer Xi dus op deze manier. Het is overweldigend hoe China dat aanpakt. Trump kan dit never, ever winnen.”

Slide uit presentatie van Rob Creemers Foto: Lucette Mascini

Niemand kan dat van China winnen.

„Daar komen de Chinezen in feite als leidende groep uit.”

Maar is het niet zo dat als de Chinezen al die AI gaan ontwikkelen, wij uiteindelijk gedwongen zijn om die over te nemen?

„Ja, dat denk ik wel. We doen alleen net alsof dat niet zo is.”