© BIC
Author profile picture

Het Trefpunt Groen Eindhoven (TGE), dat als overlegpartner met de gemeente ruim honderd natuur- en milieugroepen vertegenwoordigt, beraadt zich nog over een standpunt rond het nieuwe Brainport Industries Campus. Hoewel gemeente en BIC zelf de campus als extreem duurzaam en milieuvriendelijk omschrijven, vreest het Trefpunt voor aantasting van de ecologische hoofdstructuur.

Wat het overleg bemoeilijkt is dat de gemeente verzuimd heeft het Trefpunt voorafgaand aan de besluitvorming te raadplegen, wat gebruikelijk is in dit soort processen (“beginspraak“). Wethouders Depla en Seuren erkennen dat ook en hebben om die reden afgelopen vrijdag alsnog het gesprek geopend.

Excuses van de gemeente

Depla en Seuren in een verklaring aan de gemeenteraad: “In ons overleg van vrijdag hebben we geconcludeerd dat de beginspraak procedure bij het voorontwerp bestemmingsplan BIC niet goed is verlopen. De antwoorden op de raadsvragen geven dan ook geen goed beeld van de manier waarop het Trefpunt Groen Eindhoven en daarbij aangesloten organisaties zijn betrokken bij de beginspraakprocedure. In het gesprek met het Trefpunt hebben we onze excuses daarvoor aangeboden. Vervolgens hebben we in constructieve sfeer afgesproken hoe we de beginspraak procedure met Trefpunt Groen Eindhoven alsnog kunnen doorlopen. Trefpunt gaat de aangesloten groepen opnieuw vragen voor beginspraak.”

De gemeente wil tussen het Beatrixkanaal en de Randweg Eindhoven een nieuwe campus realiseren: de Brainport Industries Campus, kortweg BIC. Van de beschikbare tweehonderd hectare mogen er ruim zestig worden bebouwd. TGE maakt zich zorgen over de gevolgen van zoveel bebouwing voor de natuur, die voor een deel in de ecologische hoofdstructuur ligt.

Nadelige effecten

Op het eigen platform geeft het Trefpunt een toelichting: “Het komt tegenwoordig nog maar zelden voor dat de gemeente Eindhoven gevorderde bouwplannen ingrijpend moet aanpassen om groenredenen. Dat komt omdat TGE in de regel in een vroeg stadium bij de plannen wordt betrokken – zoals ook is vastgelegd in een convenant tussen de gemeente en TGE. Mocht TGE zich niet in de plannen kunnen vinden, dan worden die doorgaans aangepast. Ditmaal is TGE echter niet op tijd bij de plannen betrokken. Vervelend, want de bouwplannen voor de BIC hebben dusdanig nadelige effecten voor de natuur dat wat ons betreft een goed gesprek met de gemeente gewenst is.”

Meest heikele punt voor TGE is de ligging van de campus in de zogenaamde ecologische hoofdstructuur (EHS). “De EHS biedt extra bescherming aan groenwaarden. De gemeente denkt de natuur die in de EHS ligt en die moet wijken voor de BIC eenvoudig te kunnen compenseren. TGE bestrijdt dat. Het gaat namelijk om vijftienduizend vierkante meter. Zo’n oppervlakte vereist een stevige compensatie. Daarnaast zijn we bang dat de gebouwen, parkeerterreinen en parkeerkelders het leefgebied van de aanwezige dieren zoals reeën, herten, dassen, salamanders en hagedissen sterk zal versnipperen, temeer omdat het gebied toch al hard begrensd wordt door het Beatrixkanaal en de Randweg Eindhoven.”

Momenteel beraden de bij TGE aangesloten groepen zich op te ondernemen stappen.


Lees ook: BIC zet vol in op ecologie en duurzaamheid