Author profile picture

Tien publieke organisaties, waaronder de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) en Brainport Development, gaan samenwerken om ondernemers beter te ondersteunen op de internationale markt. Ze hebben vanmiddag onder toeziend oog van minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking hun handtekening gezet onder een convenant, getiteld ‘Trade & Innovate NL’.

Het gaat om zeven regionale ontwikkelingsorganisaties (Amsterdam inbusiness, BOM, Brainport Development, Economic Board Utrecht, InnovationQuarter, Ontwikkelingsmaatschappij, OostNL en Rotterdam Partners), RVO.nl, en de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken en Klimaat.

Trade & Innovate NL is een publieke samenwerking bij internationalisering van het Nederlandse bedrijfsleven. Volgens de nieuwe organisatie is dat belangrijk omdat het Nederlandse verdienvermogen voor 32% is gebaseerd op export. “Tegelijkertijd is de wereld om Nederland heen onstuimiger dan ooit, met grote uitdagingen op het gebied van onder meer klimaat, voedselzekerheid, gezondheid en duurzaam energiegebruik. Nederland kan door zijn goede innovatieklimaat, de wereldwijd toonaangevende topsectoren en zijn kracht door samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen, leidende posities pakken bij het oplossen van deze uitdagingen.”

Burgemeester van Eindhoven en voorzitter van de stichting Brainport John Jorritsma ziet in de heftige concurrentie in de wereld een belangrijke reden om handelsbevordering en samenwerking op het gebied van innovatie systematisch aan te pakken. “Laten we één strategie volgen voor internationaal ondernemen en zorg voor één swingende publiek-private samenwerking.”

De publieke partijen die dit convenant nu ondertekenen willen in de samenwerking meer kunnen bereiken dan ieder apart. Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking): “De concurrentie met opkomende economieën neemt toe. Om onze goede concurrentiepositie te behouden en te verstevigen, zullen we de handen ineen moeten slaan: publiek en privaat. Het is goed dat we hier vandaag weer een belangrijke stap in zetten met de ondertekening van het convenant tussen publieke partijen – rijk en regio – dat ten grondslag ligt aan de oprichting van Trade & Innovate NL.”

De handtekeningen onder de samenwerking werden vandaag geet in de Haagse Caballerofabriek.