Author profile picture

TNO en het High Tech Systems Center van de TU Eindhoven gaan samenwerken op gebied van ‘additive manufacturing’. Additive manufacturing betreft technieken waarmee producten in laagjes worden gemaakt, zoals 3D-printen. TNO en de TU/e starten een kenniscenter dat op Europees niveau toonaangevend moet worden in onderzoek en ontwikkeling. Uiteindelijk moet dit center werk bieden aan enkele tientallen mensen, de helft van hen als onderzoeker.

In tegenstelling tot andere kenniscentra voor additive manufacturing, gaat dit nieuwe center zich vooral richten op de ontwikkeling van de productieapparatuur voor slimme, gepersonaliseerde en multi-functionele producten. Onderdeel van het plan is een nieuwe TU/e-leerstoel en -vakgroep.

TNO en de TU/e hebben een overeenkomst getekend voor de oprichting van het nieuwe kenniscentrum. Het centrum komt te liggen op de TU/e-campus en bouwt voort op de bestaande expertise van de universiteit en TNO op dit gebied.

Het doel van het nieuwe kenniscenter is onder meer het stimuleren van de concurrentiekracht en groei van de Nederlandse industrie. Het center gaat fundamenteel en toegepast onderzoek doen om te komen tot innovaties die uiteindelijk de markt bereiken via de aangesloten bedrijven, of via spin-offs die ontstaan. Verder gaat het center experts en wetenschappers opleiden die nodig zijn in de opkomende 3D-printindustrie.

50 banen

Onderdeel van het plan is de oprichting van een nieuwe leerstoel en vakgroep ‘Systems Mechatronics for Advanced Manufacturing’. De werving voor de nieuwe hoogleraarspost is al begonnen. Het doel is dat binnen vier jaar 25 onderzoekers er actief zijn en dat het in totaal werk biedt aan meer dan 50 mensen. Het center gaat voor de Research & Development intensief samenwerken met het bedrijfsleven; het plan is om in de komende jaren enkele tientallen industriële partners in onderzoeksprogramma’s te laten participeren.

Additive manufacturing heeft grote potentie voor allerlei soorten producten, met complexe vormen, en uit één stuk gemaakt. Bovendien kunnen de producten gemakkelijk aan de wensen van individuele klanten aangepast worden en kan intelligentie worden ingebouwd. De technologie voor complexere producten, bijvoorbeeld producten gemaakt uit meerdere materialen, staat echter nog in de kinderschoenen.

De onderzoekers van het nieuwe centrum richten zich op de ontwikkeling van hightech-apparatuur, voor het produceren van slimme producten die uit meerdere materialen kunnen bestaan. TNO en TU/e hebben al ervaring op het gebied van additive manufacturing en zetten nu binnen de onderzoeksprogramma’s de stap naar de volgende generatie geïntegreerde productiesystemen. De vindingen worden in de praktijk uitgetest in de onlangs hiervoor opgerichte proeftuin, het Smart Industry Fieldlab MultiM3D.

Producten

De hightech-apparaten zullen vooral gericht zijn op het maken van geïntegreerde en slimme elektronica, op maat gemaakte medische producten, geprint voedsel, en farmaceutische en hightech producten. Voorbeelden zijn complete implantaten, protheses, tandheelkundige bruggen, slimme elektronica zoals E-pil, slimme connectoren, en geïntegreerde LEDs of reserve-onderdelen voor hightech-apparatuur die ter plekke en pas wanneer nodig geprint kunnen worden.

 

Hoofdfoto: Close-up van een lasermodule ontwikkeld voor het 3D-printen van plastic en keramische producten, met hoge-resolutie en in groot volume.

Bron: persbericht TU/e