© Pixabay
Author profile picture

Op het moment dat de NOS meldt dat gas duurder wordt en elektriciteit goedkoper, vindt in Eindhoven het Tech4Climate congres plaats. Het evenement van TNO presenteert technologieën en mogelijke oplossingen om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Want, zo werd vandaag duidelijk, de maatregelen die nu genomen worden, zijn nog niet genoeg. Daarom een oproep aan de industrie en overheid om de handen uit de mouwen te steken en te investeren in schone alternatieven.

Lees ook: Arnold Stokking nieuwe Brightsite-directeur

Niet één oplossing

Maar één oplossing voor alle uitdagingen, van opslag van duurzame energie tot verduurzaming van procestechnologie in de chemische sector, is er niet, volgens Machteld de Kroon, bij TNO verantwoordelijk voor onderzoek in duurzame bouwtechnologie. “We hebben een heel breed pallet aan mogelijke technologieën om te verduurzamen en we moeten er met zijn allen aan werken om dit verder te ontwikkelen. Deze innovaties moeten leiden tot nieuwe markten en werkgelegenheid.”

Volgens André Faaij, van ECN, dat onderzoek doet naar de energietransitie, gaat het om het ontwikkelen van een sterke businesscase die laat zien dat het verduurzamen van technologie mogelijk is. “Een groot deel van het energieverbruik in Nederland komt van de industrie. Het is een grote puzzel om te bepalen wat precies nodig is. Je hebt te maken met verschillende industrieën; van staal tot agrofood. Iedere sector gebruikt weer andere processen en stoot andere stoffen uit.”

Oude fabrieken vervangen

Volgens Faaij is het zinvol om alle oude fabrieken in bijvoorbeeld de staalindustrie te vervangen door nieuwe: “Deze gaan efficiënter met warmte om, dit kan tot een factor twee schelen. Dit kun je verder ontwikkelen, maar onder de streep wordt de uitstoot nooit nul. Want daar streven we naar.”

In Delfzijl bij de Eemshaven ligt de ideale infrastructuur om te kijken naar de mogelijkheden van opvang en opslag van CO2. Dit zou dan weer door andere chemische bedrijven verwerkt kunnen worden voor energieopwekking of een andere toepassing, legt Faaij uit.. “Technologie die het mogelijk maakt om reststromen te gebruiken, biedt veel kansen. Zeker als je kijkt naar de huidige infrastructuur waar nu gas doorheen stroomt. Dat kun je gewoon gebruiken.” Ook Faaij sluit zich aan bij het verhaal van De Kroon en ziet dat er nog veel investeringen nodig zijn. “Maar technologie staat niet stil. Ontwikkelingen gaan gewoon door en worden beter en goedkoper. Kijk naar Tata Steel dat in IJmuiden door een verandering van productiemethode nu per ton staal zo’n 30 procent energie bespaart. Daarbij komt dat de CO2 die vrijkomt geconcentreerd is. Dat maakt de opvang relatief eenvoudig. En ik zie het in de toekomst best gebeuren dat kolen, worden vervangen door een speciaal bewerkte biobrandstof. Dan heb je een emissie van nul en een hele sterke businesscase.”