Author profile picture

Máxima Medisch Centrum start met de ontwikkeling van Health Innovation Campus, een platform waar technologie, zorg en design elkaar ontmoeten. Hierdoor worden innovaties versneld die moeten leiden tot betere en efficiëntere zorg, zo is de bedoeling. Ook draagt het bij aan de economische ontwikkeling van de Brainport regio. 

De Health Innovation Campus bestaat al langer, maar heette eerder Health Technology Park. Het moet een plek worden waar zorggerelateerde partijen elkaar ontmoeten, in een open omgeving samenwerken, kennis ontwikkelen en delen. Door vroegtijdig (fysieke) verbinding te leggen tussen kennis, praktijkomgevingen, onderwijs en onderzoek worden innovaties versneld die moeten leiden tot betere en efficiëntere zorg.

Versterken samenwerking

Health Innovation Campus heeft verder als doel om de Triple Helix samenwerking (overheid, bedrijfsleven en wetenschap) rondom brede zorg verder te versterken. Met dit innovatieplatform worden samenwerkingsrelaties aangegaan en wordt vestigingsruimte geboden aan zorggerelateerde startups die ook van waarde zijn voor het Máxima en de Brainport regio. De eerste concrete stap is de opening van de MMC Incubator.

Health Innovation Campus wordt breed gedragen in de Brainport regio. Enkele reacties: 

Schermafbeelding 2015-04-22 om 15.46.54Rob van Gijzel, voorzitter Stichting Brainport en Burgemeester van Eindhoven:

“Dit initiatief sluit goed aan op de regionale Brainport strategie, waarbij economische groei grotendeels wordt bepaald door de maatschappelijke oplossingen op het gebied van Health, Mobility en Energy die we hier bedenken en ontwikkelen. Health Innovation Campus biedt starters en groeibedrijven een platform en daarmee de mogelijkheid het ecosysteem te versterken en versneld te groeien. Dat is erg belangrijk voor het versterken van de economie.”

Schermafbeelding 2015-04-25 om 00.25.31Jack Mikkers, Burgemeester van Veldhoven:

Deze regio kenmerkt zich door innovatie, durf, ondernemerschap en samenwerking. Deze vier elementen komen nu samen in de Health Innovation Campus. Een initiatief waar we als Veldhoven, Brainport en regio trots op kunnen zijn. Als gemeente Veldhoven trekken we samen met Máxima Medisch Centrum en andere partners op om deze kracht van samenwerking verder te zetten.”

Schermafbeelding 2015-04-25 om 00.22.13Imke Carsouw, directeur Brainport Development:

“Vernieuwing ontstaat door ontmoeten en verbinden. Vanuit open innovatie, het vertrouwen om te willen delen, werken we samen in de Brainport regio aan versnelde oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Op deze unieke wijze versterken we tegelijkertijd onze economie.”

Schermafbeelding 2015-04-25 om 00.23.06Peter Portheine, directeur Slimmer Leven 2020:

“De rol van het ziekenhuis in de zorgketen verandert en het MMC speelt daar met de ontwikkeling van Health Innovation Campus (HIC) op in door steeds meer de samenwerking te zoeken met andere regionale zorgpartners. HIC wordt een belangrijke hub voor deze nieuwe samenwerking en geeft bedrijven en start-ups uitstekende kansen bij te dragen aan betere en efficiëntere zorg. Daarnaast fungeert HIC tevens als broedplaats voor innovatie in het regionale health ecosysteem.”

 Schermafbeelding 2015-04-25 om 00.24.23Frans Schmetz, directeur High Tech Campus Eindhoven:

“Een briljant idee, want een proof of concept of prototype alleen is niet voldoende. Het team, toegang tot de juiste netwerken en voldoende kapitaal zijn van cruciaal belang voor het succesvol naar de markt brengen van nieuwe producten en diensten. Met de successen van Startupbootcamp HighTechXL hebben wij gezien dat het bundelen van kennis, expertise, ambitie en dromen een katalysator zijn voor versnelde groei van startups en daarmee de gezonde groei van deze gehele Brainport regio. De MMC Incubator stimuleert technisch en medisch talent in deze regio hun uiterste best te doen om het leven van miljarden mensen te verbeteren.”

(bron: persbericht Maxima Medisch Centrum)