Author profile picture

De Eindhovense Tech Playgrounds van Dynamo Jeugdwerk lanceren in 2018 een eigen leerlijn voor jonge techneuten en makers. De non-formele ‘lessen’ voor jeugd van zeven tot 27 jaar worden naschools aangeboden in hun inmiddels twaalf werkplaatsen in jeugdcentra, scholen, speeltuinen, bij de GGzE én in het nieuwe hoofdkwartier van de beweging: de oude technische dienst van Lumens in Philipsdorp. 

De ontwikkeling van de leerlijn is mede mogelijk gemaakt door 12.500 euro subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie, een bijdrage van MakerPoint, de donatie van een 3D-printer door Ultimaker en de schenking van een lasermachine door BRM Lasers. Nancy van Loon, manager Jeugd van Lumens noemt het met name bijzonder dat het Fonds voor Cultuurparticipatie een tech-initiatief ondersteunt. “De Tech Playgrounds zijn een duurzame, non-formele tech-beweging vanuit het jeugdwerk en we zoeken volop verbinding, ook met cultuur. MakerPoint voegt als 3D-concept store actuele kennis van een hoog niveau toe. Met deze leerlijn kunnen we de jeugd en vrijwilligers in de inmiddels al twaalf werkplaatsen duurzame input voor hun experimenten geven.”

“De jeugdwerkers en vrijwilligers zien ontzettend veel talent in de werkplaatsen.”Nancy van Loon, Dynamo Jeugdwerk

Samenwerking bedrijfsleven

De leerlijn bestaat uit acht modules en wordt in opdracht van Dynamo Jeugdwerk geschreven door Marloes Homburg, afgestudeerd aan de TU/e en vanuit MakerPoint betrokken bij de Tech Playground-beweging. Doel is om zoveel mogelijk jeugd en vrijwilligers laagdrempelig kennis te laten maken met thema’s als 3D-tekenen en -printen, paper prototyping, lasersnijden, robotica en video’s editen. Met dat laatste onderdeel willen de jeugdwerkers en vrijwilligers van de Tech Playgrounds de kennis van de jonge techneuten borgen. Door hen zelf tutorials te laten maken, wordt de kennis online verder verspreid.

Belangrijk is dat de Tech Playgrounds niet uitgaan van leeftijd of leerniveau als basis, maar van de kennisbehoefte en inzet van de deelnemers. Techies van negen kunnen dus samenwerken met gelijkgestemden van zestien en de leerlijn kan ook ingezet worden voor volwassenen of bijvoorbeeld senioren met interesse in technologie.

“De jeugdwerkers en vrijwilligers zien ontzettend veel talent in de werkplaatsen. De leerlijn kan hen helpen om door te groeien en zorgt ervoor dat beginnende techies een goede basis krijgen. Het helpt de leermeesters ook om hun kennis nog makkelijker over te dragen”, verwacht Nancy van Loon. Deelnemers van de pilot rond de leerlijn maakten tijdens de Dutch Technology Week zogenaamde Shitty Robots. Een aantal van hen is nu zelf actief als vrijwilliger en begeleider van andere techies.

De ontwikkeling van de eigen lesreeks is een belangrijke doorbraak voor de trapveldjes voor techneuten, die in 2016 zijn gestart. Inmiddels zijn wekelijks zo’n 120 techies actief en dat aantal kan naar 1.000 per week groeien als nog meer instellingen aanhaken, zo hoopt Dynamo Jeugdwerk. Zij wil de basiskennis over het opstarten van een werkplaats graag overgedragen. Nieuwe werkplaatsen kunnen bovendien gebruik maken van de opgezette infrastructuur en het netwerk van de Tech Playgrounds. Er is geen winstoogmerk.

Eigen grote werkplaats én tech-trapveldjes

Medio oktober opent een grote werkplaats in het Eindhovense Philipsdorp, deze gaat als ‘hoofdkwartier’ van de Tech Playgrounds fungeren en is een aanvulling op de tech-trapveldjes in de wijken. De oude werkplaats van de technische dienst van Lumens aan de Lindenlaan is de afgelopen weken opgeknapt, onder andere door vrijwilligers van ASML. Bas van Rooij van het Eindhovense Buro Bas is zelf vader van een enthousiaste techie en heeft zijn kennis ingezet om de oude werkplaats van een fris jasje te voorzien.

Het is een echte makersplaats, vol (achtergebleven) materialen, duizenden schroefjes en onderdelen, elektronica, machines en gereedschappen. De lasermachine komt er te staan, er zijn 3D-printers en er kan getimmerd en gesoldeerd worden. De werkplaats is eigendom van de Tech Playgrounds en Lumens, en het doel is om er zowel jeugd als volwassenen aan de slag te laten gaan, vanuit een niet-commerciële samenwerkingsvorm. Iedereen die er gebruik van wil maken, moet iets terug doen voor de Tech Playgrounds-community. Studenten kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van de apparatuur, waarbij ze alleen de materialen betalen, als ze bereid zijn om als vrijwilliger te helpen bij tech-activiteiten voor jeugd of ouderen. Buurtbewoners hebben al hulp aangeboden bij het beheer en er zijn al spontane donaties van materialen gedaan.

Hack Glow, de jaarlijkse hackaton rond het Eindhovense lichtfestival Glow, gaat als eerste gebruik maken van de Lindenlaan. Het evenement vormde in 2015 de inspiratie voor de Tech Playground-beweging.