© Pixabay
Author profile picture

Terwijl de VS een nieuw programma lanceert om het tekort aan halfgeleiders tegen te gaan, staat Europa voor een soortgelijke uitdaging in de bredere technologiesector. Recente gegevens wijzen op een enorme stijging van 300% in het aantal sollicitaties tussen 2021 en 2023, met een opmerkelijke stijging van 770% van sollicitanten gespecialiseerd in AI en data. Ondanks deze toestroom meldde 75% van de Europese werkgevers dat ze moeite hadden om werknemers met de juiste vaardigheden te vinden in 2023, tegenover 42% in 2018. Deze talentkloof treft verschillende sectoren, waarbij alleen al de halfgeleidersector te maken heeft met een potentieel tekort van meer dan 100.000 ingenieurs. De situatie toont aan dat er dringend behoefte is aan de ontwikkeling van vaardigheden en opleidingen om de wereldwijde concurrentie bij te benen.

Amerika’s plan om de chipkloof te dichten

In de VS heeft de regering Biden een proactieve aanpak gekozen om het tekort aan halfgeleiders aan te pakken. De regering introduceerde een alliantie van partners op het gebied van arbeidskrachten, waarbij een deel van de $5 miljard aan federale financiering werd toegewezen aan het National Semiconductor Technology Center (NSTC). Het NSTC is van plan om maximaal tien projecten voor de ontwikkeling van werknemers te financieren, elk met een budget variërend van $500.000 tot $2 miljoen. Dit initiatief moet zorgen voor een constante stroom van geschoolde arbeiders om de binnenlandse halfgeleiderproductie te ondersteunen.

Europa: veel vraag, weinig aanbod

Het Europese technologielandschap bloeit, zoals blijkt uit de aanzienlijke toename van het aantal technische oprichters. Tussen 2021 en 2023 hebben we een stijging van 300% gezien in het aantal aanvragen van deze ambitieuze leiders, waaronder een piek van 770% bij degenen die gespecialiseerd zijn in AI en data. Ondanks deze toestroom blijft het een uitdaging om aan de vraag naar geschoolde technici te voldoen.

Uit een onderzoek van 2023 bleek dat 75% van de werkgevers in 21 Europese landen moeite had om werknemers met de juiste vaardigheden te vinden, een sterke stijging ten opzichte van 42% in 2018. Vooral kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) hebben het moeilijk, met 54% die aangeeft moeite te hebben met het vinden van geschoolde werknemers. De vergrijzing en dalende geboortecijfers verergeren het probleem, waardoor een krappe arbeidsmarkt ontstaat die het moeilijk maakt om zowel bestaande als nieuwe functies in te vullen.

Halfgeleiders: het epicentrum van het tekort aan talent

Het tekort aan talent treft vooral de halfgeleiderindustrie. Europa kan geconfronteerd worden met een tekort van meer dan 100.000 ingenieurs die nodig zijn voor de groeiende halfgeleiderproductiesector. Dit probleem beperkt zich niet tot Europa; de VS en de regio’s Azië-Pacific, met uitzondering van China, kampen met vergelijkbare uitdagingen.

Het aanpakken van deze vaardigheidskloof is van cruciaal belang om concurrerend te blijven op de wereldmarkt. Investeren in onderwijs, opleiding en de ontwikkeling van arbeidskrachten is essentieel. Innovatieve oplossingen en grensoverschrijdende samenwerking kunnen helpen om de talentkloof te overbruggen en ervoor te zorgen dat de technologie-industrie blijft bloeien. Door een geschoolde beroepsbevolking aan te moedigen, kunnen zowel Europa als de VS deze uitdagingen het hoofd bieden en hun positie als leiders in het wereldwijde technologielandschap behouden. Het tekort aan talent is een wereldwijd probleem met diepgaande implicaties, en het is een oproep tot actie voor overheden, industrieën en onderwijsinstellingen om samen te werken om de volgende generatie tech innovators te cultiveren.

Nederland in het bijzonder, de thuisbasis van ASML, een wereldleider en belangrijke leverancier van halfgeleidertechnologie, moet veel aandacht besteden aan dit probleem. Om zijn positie in de technologie-industrie te behouden, is het van vitaal belang om te blijven investeren in het kweken van bekwame professionals.