Author profile picture

Team FAST, tot nu toe vooral bekend van het initiatief om een bus op mierenzuur te laten rijden, heeft een generator ontwikkeld die op hydrozine (mierenzuur) werkt. Het studententeam heeft een overeenkomst met bouwonderneming BAM gesloten om de hydrozinegenerator in te zetten voor de energiebehoefte in een van BAM Infra’s bouwketen.

De intentieverklaring werd op de Automotive Campus in Helmond ondertekend in het bijzijn van Prins Constantijn, ‘Special Envoy’ van StartupDelta. StartupDelta is een organisatie die startups helpt door hen onder andere toegang te geven tot kapitaal, netwerken en markten.

BAM Infra wil op termijn meer bouwplaatsen voorzien van de Hydrozinegeneratoren.

Hydrozine is een energiedrager die het mogelijk maakt duurzame energie in een vloeistof op te slaan. In de Hydrozinegenerator wordt de opgeslagen energie uit het mierenzuur onttrokken en aan de bouwplaats geleverd. De generator stoot enkel waterdamp en CO2 uit, de CO2 heeft geen effect op het milieu omdat tijdens de productie van mierenzuur net zoveel CO2 wordt gebruikt. Hiermee is het gebruik volgens de bedenkers helemaal klimaatneutraal.
BvOF 2018_0307_FS - Team FAST + Launching Customer BAM
Foto’s Bart van Overbeeke Fotografie