Select Page

Tag: werkloosheid

De Eindhovense Five Guys familie heeft al 70 leden

Voor de toelichting bij de nieuwe arbeidsmarktcijfers zijn we niet in het stadhuis maar bij hamburgertent Five Guys op de Markt. Dat klinkt vreemd, maar wethouder Staf Depla (Economische Zaken) heeft daar zo zijn redenen voor. Om te laten zien dat het Eindhovense werkgelegenheidsbeleid haar vruchten afwerpt, organiseert hij zijn persgesprekken geregeld “op locatie”. In veel gevallen gaat het dan om plekken waar iets bijzonders gebeurt ten gunste van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo ook vandaag. Heel lang waren het gesprekken over de gunstige uitzonderingen, maar sinds mei vorig jaar, de maand waarin het aantal bijstandsgerechtigden (participatiewet)...

Read More

WW en bijstand in Eindhoven verder omlaag

Het aantal mensen in ww en bijstand blijft dalen in Eindhoven. De ww-gevallen kenden in januari 2016 hun hoogtepunt en gaan sindsdien gestaag naar beneden. Voor de bijstand is die trend pas later ingezet: pas sinds mei van dit jaar is de uitstroom daar pas goed op gang gekomen. Wethouder Staf Depla (economische zaken) ziet de aanhoudende trend ook als een steuntje in de rug voor de mensen die er tot nu toe niet in zijn geslaagd om werk te vinden. “Ik feliciteer de 73 mensen die afgelopen maand vanuit de bijstand naar werk zijn uitgestroomd en dank daarvoor...

Read More

ING: Economie Eindhoven zet “imposante reeks” voort in 2018

Het Economisch Bureau van ING verwacht dat de economische groei in Eindhoven in 2018 rond 3,6% komt te liggen, tegenover 3% als landelijk gemiddelde. Eindhoven is daarmee samen met Oostelijk Zuid-Holland koploper in Nederland. Er ligt een brede basis onder die groei, zegt ING. “Natuurlijk draagt de industrie een belangrijke steen bij, maar ook sectoren als de bouw, ICT en zakelijke diensten doen het goed. Op de arbeidsmarkt is dit goed merkbaar, het aantal werkenden stijgt en de regionale werkloosheid daalt in 2018 verder naar 3,5 procent.” De piek van 2017 wordt echter niet geëvenaard. Toch spreekt de bank...

Read More

[MORGEN BETER] De Nutteloze Klasse

In een wekelijkse column, afwisselend geschreven door Maarten Steinbuch, Carlo van de Weijer, Lucien Engelen en Tessie Hartjes, probeert E52 uit te vinden hoe de toekomst eruit zal zien. De vier columnisten, af en toe aangevuld met gastbloggers, zijn allemaal op hun eigen manier bezig met technologieën die oplossingen voor de problemen van onze tijd kunnen leveren. Deze zondag is Carlo van de Weijer aan de beurt. Hier alle eerdere afleveringen. Maarten Steinbuch refereerde recent in zijn column aan het onvolprezen boek Homo Deus van Yuval Harari. Ik kan het ook iedereen aanraden maar zelfs een half uurtje Harari besurfen op...

Read More

Aantal ww’ers onder 5000, bijstand blijft ook dalen

Het aantal Eindhovenaren met een ww-uitkering is in september onder de 5000 gezakt. Ook het aantal mensen met een bijstandsuitkering daalt verder en nadert nu de grens van 7000. Het totaal is voor het eerst in jaren minder dan 12.000 mensen. Dat blijkt uit de cijfers van de gemeente. Sinds mei van dit jaar daalt het aantal Eindhovenaren in de participatiewet (de vroegere bijstandswet). De daling van het aantal ww-uitkeringen was al eerder ingezet en zet nu ook sterk door. Na een hoogtepunt in mei (7171 Eindhovenaren in de bijstand) is dat aantal in september met 7013 ruim 2% lager. Het aantal...

Read More

740 zij-instromers voor technische beroepen

Met de aanstelling van twee nieuwe werknemers in opleiding bij VDL ETG in Eindhoven heeft het sectorplan Zuidoost-Brabant zijn doelstelling bereikt: 740 mensen zijn duurzaam naar een (andere) werkgever begeleid. Een deel van de ‘oogst’ ws werkloos, een deel was werkzaam in niet-technische beroepen. “Weer twee zij-instromers in de techniek, dat is erg belangrijk voor ons. We hebben iedereen hard nodig”, zei Jeroen Flier, hoofd P&O van de VDL Groep. De twee werknemers worden via de zogenoemde Techpool van Randstad Techniek bij het bedrijf geplaatst na een kort en intensief vooropleidingsproject, net zoals dat met hun 738 voorgangers ging....

Read More

Aantal ww’ers daalt verder, nu ook bijstand op retour

Voor het eerst lijkt de economische voorspoed ook zijn effect te hebben op de Eindhovense bijstandscijfers. Sinds mei van dit jaar daalt het aantal Eindhovenaren in de participatiewet (de vroegere bijstandswet). De daling van het aantal ww-uitkeringen was al eerder ingezet en zet nu ook sterk door. Zie ook: economie Eindhoven groeit 4,6% Na een hoogtepunt in mei (7171 Eindhovenaren in de bijstand) is dat aantal in augustus met 7065 zo’n 1,5% lager. Het aantal mensen met een ww-uitkering daalt al sinds januari 2016, toen deze met 6391 mensen op een hoogtepunt stond. Sinds die tijd is dat aantal met 19% gedaald tot 5168 in juli van dit jaar. De cijfers van juli en augustus zijn nog niet bekend, maar de verwachting is dat de daling alleen nog maar verder is gegaan. De uitstroom uit de bijstand is bij alle leeftijdscategorieën hoger dan de instroom, behalve bij jongeren onder de 27 jaar. Hier is de instroom beduidend hoger dan de uitstroom. Dit is des te opvallender omdat bij de WW juist een afname van het aantal jongeren te zien is. Om die reden gaat de gemeente de komende tijd extra inzetten op jongeren die nu in de bijstand zitten. In de toelichting aan de gemeenteraad schrijft verantwoordelijk wethouder Staf Depla (economische zaken) dat er nog steeds een mismatch is tussen vraag en aanbod. “Helaas blijkt nog steeds dat veel vacatures...

Read More

UWV verwacht banengroei en afname ww

De al eerder geconstateerde economische topgroei voor Eindhoven krijgt volgens het UWV de komende jaren ook een vertaling in sterkere banengroei en vermindering van het aantal mensen met een uitkering. Met name dat laatste lukte tot op heden maar matig. Volgens het UWV zakt de werkloosheid in de regio Eindhoven de komende jaren van 4,3% in 2016 via 3,7% dit jaar naar 3,2% in 2018. Voor Helmond gaat dat van 4,9% in 2016, 4,1% nu naar 3,5% in 2018. Landelijk verwacht het UWV 3,4% werklozen in 2018. Het gaat daarbij om ww-uitkeringen, het UWV zegt niets over het aantal mensen in...

Read More

Zorgen rond werkloosheid nog niet weg

Het eerste kwartaal van dit jaar heeft nog geen kentering laten zien in de werkloosheidscijfers. Het aantal uitkeringen WW en PW was op 1 april net iets hoger dan drie maanden daarvoor: 12833 tegenover 12803. Een klein lichtpuntje zit in de bijstandsuitkeringen (participatiewet). In maart was er voor het eerst sinds december 2015 sprake van een hele lichte daling. Hoewel het economisch voor de wind gaat, doet Eindhoven het nog steeds minder goed dan de landelijke trend als het gaat om de werkloosheid. Wel is ook in Eindhoven voor het eerst sinds lange tijd deze trend van economisch herstel ook op de arbeidsmarkt terug te zien. In 2016 was het gemiddelde werkloosheidcijfer in Eindhoven 8000 mensen. In 2015 was dit 10.000 en in 2014 11.000 mensen. Eindhoven heeft diverse programma’s lopen om werklozen terug naar werk te brengen. Daar is er vandaag nog een bijgekomen. De gemeente Eindhoven, uitzendbureau Actief Werkt en het Tempo Team hebben vrijdagmiddag hun handtekening gezet onder de Publiek Private samenwerking (PPS) ‘Meer mensen aan het werk’. Het doel van deze samenwerking is om zoveel mogelijk werkzoekenden, die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt, aan een baan te helpen. “Het is belangrijk dat we gebruik maken van de vacatures die open staan bij uitzendbureaus. We kunnen het als gemeente niet alleen, dus we zijn heel blij dat we met partijen als Actief Werkt en...

Read More

Minder werklozen, meer bijstandsgerechtigden en meer vacatures eind 2016

Het aantal werklozen neemt verder af, maar het aantal mensen in de bijstand blijft stijgen. In het laatste kwartaal van 2016 is de trend die al langer zichtbaar is, niet veranderd. Ook het aantal vacatures blijft toenemen, maar het lukt niet de ‘juiste’ mensen zonder werk daaraan te koppelen. dat blijkt uit de voortgangsrapportage arbeidsmarkt over het vierde kwartaal van 2016. Wethouder Staf Depla (EZ) ziet het aantal banen in Nederland en in Zuidoost-Brabant toenemen. “We zien ook dat het aantal WW’ers afneemt en dat er ook minder instroom in de WW is. Helaas neemt het aantal bijstandsuitkeringen toe.” Hier...

Read More

Follow Us

Nieuwsbrief

Evenementen

juni 2018

madiwodovrzazo
1
2
3
4
 • Engineers accelerating the future - I.O.T. / Energy efficiency
5
6
 • Drinks & Demo's
7
 • High Tech Meets Agro
8
9
 • B2B EVENT VOOR INTERNATIONALE BEDRIJVEN TIJDENS HIGH TECH ONTDEKKINGSROUTE DTW
 • Open Dag High Tech Campus Eindhoven - High Tech Ontdekkingsroute
 • HTCE-Logo web 3-lines RGBOpen Dag High Tech Campus Eindhoven - High Tech Ontdekkingsroute
 • Rubik's Cube Kampioenschap
 • Discover India in Eindhoven
10
 • EXPAT FAIR & FESTIVAL: DISCOVER TECH/ IT JOBS IN BRAINPORT EINDHOVEN
 • "i am not a tourist" Expat Fair & Festival
 • Expat Top 10
11
 • EXPAT FAIR & FESTIVAL: DISCOVER TECH/ IT JOBS IN BRAINPORT EINDHOVEN
 • Manic Mondays No.3
12
 • CROSSCARE X CROSSROADS CONVENTION Slimmer Leven 2020
13
 • INTERVIEW Grenzeloze vooruitgang begrensd Prof.mr.dr. Jan Smits
14
 • 24U STARTUP
 • kickoff of the Eindhoven MedTech Innovation Center
15
 • WORKSHOP: INTELLECTUEEL EIGENDOM-STRATEGIE VOOR MKB
16
17
18
 • Campus Technology Seminar: Sport & Technology
19
 • Innovation needs leadership - I am talking about you!
20
21
22
23
24
25
 • SME INSTRUMENT VOORLICHTING;EU subsidieregeling ht-MKB
26
 • Informatiebijeenkomst opening tweede DHI-tender 2018
 • INFORMATIEBIJEENKOMST SUBSIDIEREGELING DHI
27
 • 24U TREFT STRIJP-T
28
 • Crowd Management for sports venues
29
30