“De Aanloop” is hardlopen in het theater

Gevraagd wat de theatervoorstelling voor hem betekent, maakt Steven Vos, lector Fontys Sporthogeschool en hoogleraar TU/e, de vergelijking met ‘Vive le Velo’, het Vlaamse tv-programma […]

Theatervoorstelling over geluk in Eindhoven

Fontyslectoren Steven Vos, Cees-Jan Pen en Eveline Wouters zijn op woensdag 23 maart te gast in een speciale theatervoorstelling over geluk. De lectoren geven alle drie […]

Vier projecten van Fontys uitverkoren voor financiering

Door een externe financiering kan Fontys vier samenwerkingsprojecten voor kennisuitwisseling tussen hogescholen en professionals uit de publieke sector gaan uitvoeren. De financiering komt van RAAK-publiek, dat […]