Select Page

Tag: SGE

Marktonderzoek nodig voor besluit over Dutch Mountains

Dat de plannen voor The Dutch Mountains iconisch zijn, daarover bestaat geen misverstand. Maar of het allemaal zo haalbaar is als de initiatiefnemers beweren, daar moet eerst nog maar eens grondig onderzoek naar gedaan worden, zo laat een woordvoerder van de gemeente Eindhoven in een reactie op de plannen weten. Eindhoven zegt in die visie gesteund te worden door de andere gemeenten van het Stedelijk Gebied – inclusief Veldhoven dus, de gemeente die recentelijk een intentieverklaring tekende met de initiatiefnemers. The Dutch Mountains is een project van Studio Marco Vermeulen, BLOC en Urban XChange. Ontwikkelpartner is Strukton Worksphere. Co-ontwikkelaars...

Read More

8 miljoen voor innovatie bedrijventerreinen Stedelijk Gebied

Het Regionaal Ontwikkelfonds Werklokaties (ROW) heeft acht miljoen euro beschikbaar om bestaande bedrijventerreinen binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven te versterken. Ondernemers, vastgoedeigenaars of gebruikers van vastgoed kunnen er gebruik van maken om hun werklokatie te herontwikkelen. Het geld wordt uitgegeven in de vorm van een lening tegen 7% rente. De negen gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) hebben het ROW in het leven geroepen om te komen tot het versterken van bestaande bedrijventerreinen. Ondernemers kunnen een aanvraag tot subsidie indienen op basis waarvan een lening of garantie verstrekt kan worden. Het ROW ondersteuntprojecten die...

Read More

[OPINIE] Topcultuur in Brainport

Op het gebied van cultuurbeleid waren het zeer interessante weken voor Eindhoven Brainport. Er werd door het SGE besloten te gaan inventariseren wat het aanbod is en eventueel te gaan lobbyen voor meer topvoorzieningen. De oude discussie rondom een regio-afrekening voor al het aanbod in Eindhoven kwam daarmee weer boven en de verwachte reactie van enkele gemeenten dus ook. Voor het Muziekgebouw blijkt er toch geen reddingsplan te zijn maar resteert wel een schuld. De directeur van SCE stelt vast dat we in Eindhoven in vergelijking met de rest van Nederland een wel erg laag cultuurparticipatieniveau kennen. En de...

Read More

Ook Stedelijk Gebied zoekt verdere samenwerking

Metropoolregio Eindhoven, het samenwerkingsverband van de 21 gemeenten in Zuid-Oost Brabant, trekt er – met vallen en opstaan – hard aan om daadwerkelijk samen op te trekken. Maar binnen Metropoolregio is er nog een organisatie die probeert de krachten van de gemeenten te bundelen: Stedelijk Gebied Eindhoven doet dat voor de 9 gemeenten die echt tot de kern van de regio gerekend mogen worden: Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. Deze negen hebben de afgelopen jaren onder meer resultaten geboekt op het gebied van wonen en werken; na een evaluatie door de colleges van...

Read More

Het medisch centrum voor internationals bestaat een jaar

Een recent onderzoek onder internationals kon nauwelijks duidelijker zijn: als er één ding is dat een expat in Eindhoven belangrijk vindt, dan is het wel de primaire gezondheidszorg met een internationale oriëntatie. Want bovenop culturele verschillen, taalbarrières, wisselende verwachtingen en een algemene onbekendheid met de Nederlandse gezondheidszorg, snappen veel internationals helemaal niets van de prominente rol van de huisarts. Een jaar geleden, in november 2015, opende SGE het internationale primaire gezondheidszorgcentrum op Strijp-S. Met de hulp van de TU/e, Holland Expat Center South, IHS (International Health Services) en MRE (Metropoolregio Eindhoven), vond SGE het de hoogste tijd om de primaire medische...

Read More

Lof voor initiatief Stedelijk Gebied rond bedrijventerreinen

De lof voor de negen gemeenten van het Stedelijk Gebied Eindhoven kwam deze week van alle kanten. Ze hadden dan ook een bijzondere prestatie neergelegd voor het op orde krijgen van vraag en aanbod rond bedrijventerreinen. Niet eerder was een groep zelfstandige gemeenten erin geslaagd om hun eigenbelang op dit gebied ondergeschikt te maken aan het gemeenschappelijke belang. De negen gemeenteraden moeten de plannen trouwens wel nog goedkeuren; gezien de beoogde uitkomst lijkt dat geen groot punt van twijfel. Niet alle regioverbanden in het land zijn helemaal vergelijkbaar met die in en rond Eindhoven, maar het ligt voor de hand dat het SGE-model...

Read More

Symposium rond opening gezondheidscentrum voor internationals

Stichting Gezondheidszorg Eindhoven (SGE) opent vandaag haar elfde eerstelijns gezondheidscentrum in het Videolab op Strijp S. Het centrum is speciaal gericht op de 30.000 internationals die in en om Eindhoven wonen. “Het nieuwe gezondheidscentrum speelt in op de behoeften van de internationale doelgroep door zich allereerst te verdiepen in de international”, zegt Irene Martens van SGE International. “Alle zorgverleners zijn getraind in het omgaan met mensen met allerlei culturele achtergronden. Naast de eerstelijnszorg van SGE wordt samengewerkt met psychologen en psychiaters die gespecialiseerd zijn in het werken met deze doelgroep.” Er wordt volgens Martens gewerkt volgens de NHG standaarden...

Read More

Extra woningen voor statushouders zonder verdringing in urgentieregeling

Het was geen eenvoudige opgave, maar de negen gemeenten van stedelijk gebied Eindhoven zijn er in geslaagd: door onderlinge afspraken én de realisatie van 800 extra wooneenheden kunnen zowel de nieuwe statushouders als de kandidaten voor de bestaande urgentieregelingen aan woonruimte geholpen worden. Dat is het resultaat van vijf maanden overleg tussen gemeenten, woningcorporaties, COA, Rijk, provincie en de stichting Vluchtelingenwerk. Door de woningvoorraad uit te breiden en slim te schuiven met de behoeften en mogelijkheden per gemeente, moet verdringing op de woningmarkt voorkomen worden. Ook komen er op deze manier betere matches tussen de woningzoekende statushouders en hun beoogde woonplaats....

Read More

Gemeentegrenzen vervagen bij discussie over bedrijventerreinen

De tijd is voorbij dat elke gemeente voor zichzelf kon bepalen of er behoefte is aan nieuwe bedrijventerreinen en waar die dan zouden moeten worden aangelegd. De negen gemeenten van Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) hebben afgesproken deze vraagstukken voortaan gezamenlijk te bespreken en te bepalen. Het gaat om Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. De noodzaak tot samenwerking werd duidelijk op grond van onderzoek naar de toekomstige behoefte aan bedrijventerreinen. Weliswaar is er de komende paar jaar nog (lichte) groei, maar tegen 2040 zal er een overschot zijn van zo’n 500 hectare (duizend...

Read More

Laagdrempelige zorg voor de international op Strijp-S

Terwijl de timmerman zijn laatste werkzaamheden verricht op de vierde verdieping van het Videolab op Strijp-S, leggen oprichters Robert Hazenberg en Dirk Jan Frijling alvast uit wat de bedoeling is: een innovatief gezondheidscentrum starten, gericht op internationals. ‘Het initiatief begon 2,5 jaar geleden al’, legt Robert uit. Hij is manager van het nieuwe gezondheidscentrum SGE International, dat onderdeel is van Stichting Gezondheidscentra Eindhoven. Die stichting heeft in Eindhoven tien verschillende gezondheidscentra, die buurtbewoners kunnen bezoeken voor allerlei gezondheidsproblemen. De stichting is ontstaan uit de Medische Dienst van Philips. “Het is bijzonder om nu weer terug te keren naar Philips”,...

Read More

Follow Us

Nieuwsbrief

Evenementen

juni 2018

madiwodovrzazo
1
2
3
4
 • Engineers accelerating the future - I.O.T. / Energy efficiency
5
6
 • Drinks & Demo's
7
 • High Tech Meets Agro
8
9
 • B2B EVENT VOOR INTERNATIONALE BEDRIJVEN TIJDENS HIGH TECH ONTDEKKINGSROUTE DTW
 • Open Dag High Tech Campus Eindhoven - High Tech Ontdekkingsroute
 • HTCE-Logo web 3-lines RGBOpen Dag High Tech Campus Eindhoven - High Tech Ontdekkingsroute
 • Rubik's Cube Kampioenschap
 • Discover India in Eindhoven
10
 • EXPAT FAIR & FESTIVAL: DISCOVER TECH/ IT JOBS IN BRAINPORT EINDHOVEN
 • "i am not a tourist" Expat Fair & Festival
 • Expat Top 10
11
 • EXPAT FAIR & FESTIVAL: DISCOVER TECH/ IT JOBS IN BRAINPORT EINDHOVEN
 • Manic Mondays No.3
12
 • CROSSCARE X CROSSROADS CONVENTION Slimmer Leven 2020
13
 • INTERVIEW Grenzeloze vooruitgang begrensd Prof.mr.dr. Jan Smits
14
 • 24U STARTUP
 • kickoff of the Eindhoven MedTech Innovation Center
15
 • WORKSHOP: INTELLECTUEEL EIGENDOM-STRATEGIE VOOR MKB
16
17
18
 • Campus Technology Seminar: Sport & Technology
19
 • Innovation needs leadership - I am talking about you!
20
21
22
23
24
25
 • SME INSTRUMENT VOORLICHTING;EU subsidieregeling ht-MKB
26
 • Informatiebijeenkomst opening tweede DHI-tender 2018
 • INFORMATIEBIJEENKOMST SUBSIDIEREGELING DHI
27
 • 24U TREFT STRIJP-T
28
 • Crowd Management for sports venues
29
30