TU/e betrokken bij landelijke onderzoeken naar toekomstige mobiliteit

De Technische Universiteit Eindhoven is betrokken bij drie landelijke onderzoeken op het gebied van future mobility. Samen met andere kennisinstellingen, overheden en bedrijven neemt de TU/e het vervoer van de toekomst onder de loep. STAD Ten eerste is de TU/e onderaannemer van het project STAD, Nederland met autonome voertuigen. Dit project is op 16 december 2015 samen met zeventien andere landelijke projecten goedgekeurd. STAD (Spatial and Transport Impacts of Automated Driving) ‘bestudeert het effect van autonoom rijden op vervoers- en locatiekeuzes van personen en bedrijven en op het ruimtelijk ontwerp van steden en wegen’. Dat is nodig, want “autonome...

Read More