Robots veroveren in hoog tempo de werkvloer

Zuid-Korea heeft door het grote aantal auto- en elektronicaproducenten verreweg de meeste robots. Maar robots worden steeds breder inzetbaar. Robotfederatie IFR verwacht daarom dat de "boom" aanhoudt.

Hoe de wetenschap de robot socialer gaat maken

Koen Hindriks is hoogleraar kunstmatige intelligentie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en hoofd van de sociale kunstmatige intelligentie groep. Daarbinnen houdt hij zich met […]