Twee Smart Cities zijn beter dan één

Columbus Ohio en Brainport Eindhoven werken samen aan slimme mobiliteit Onderzoek naar slimme mobiliteit – smart mobility – is erop gericht de verkeershinder te verminderen […]