Na de derde golf… een groene golf!

"De groene golf begint klein, maar kan uitgroeien tot een die de over de hele wereld gaat, om zo de klimaatverandering een halt toe te roepen."