Het goede leven

Een absolute, ja bijna dodelijke stilte. Spelden zou je hier echt kunnen horen vallen. Een vogel die rakelings langs blaadjes van een boom scheert, een specht die met z’n drilboortje een boomstam...