© IO
Author profile picture

Studenten en docenten van Fontys Hogescholen gaan onderzoek doen naar de maatschappelijke effecten van leegstand in de provincie Brabant. Ook werken ze mee aan de opzet van “living labs” voor onderzoek naar stedelijke herverkaveling, herbestemming en centrumontwikkelingen. Het project maakt onderdeel uit van een “kenniscentrum voor duurzame verstedelijking” dat Fontys samen met de provincie Brabant gaat ontwikkelen.

Het kenniscentrum past binnen de Brabantse aanpak leegstand. De aanpak van de provincie is erop gericht de groeiende leegstand onder bedrijfslocaties, boerderijen, winkels, kantoren en erfgoed terug te dringen. In de komende jaren loopt de leegstand in Brabant naar verwachting op tot elf miljoen vierkante meter, een oppervlakte van tweeduizend voetbalvelden.

Door de groeiende leegstand komen leefbaarheid, veiligheid, gezondheid en het vestigingsklimaat vaker in het geding. “Daardoor is leegstand niet alleen een probleem voor de eigenaar, maar vraagt het ook om een stevige integrale aanpak van gemeenten en de provincie,” zegt gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte).

Friskijkers
Lector Brainport Cees-Jan Pen van Fontys Hogescholen (faculteit Economie Recht en Management) gaat met zijn studenten en docenten een aantal onderzoeks- en adviesopdrachten uitvoeren. Pen: “Een mooie kans om talentvolle jonge mensen als ‘friskijkers’ en probleemeigenaren van de toekomst te betrekken bij maatschappelijke opgaven. Door de samenwerking voor leegstands- en gebiedsopgaven in Brabant zorgen we voor een continue vernieuwing van ons curriculum.” Studenten en docenten gaan analyses doen rond experimenten en labs rond stedelijke herverkaveling, herbestemming en centrumontwikkelingen. Ook structurele stageplaatsen rondom monitoring en onderzoek maken deel uit van de samenwerking.

20150605_124209Kiezen voor sloop
Erik van Merrienboer benadrukt het belang van een integrale aanpak: “Leegstand neemt in alle sectoren toe. Herbestemmen is een prachtig instrument, maar je lost niks op als je daarmee leegstand verschuift.” Kansen liggen volgens hem vooral in het transformeren van bijvoorbeeld kantoren naar goedkope woningen. “Daar is voor Brabant nog veel te winnen. Maar het is een illusie om te denken dat we alle leegstaande gebouwen opnieuw kunnen invullen. We zullen dus ook moeilijke keuzes moeten maken en vaker de sloophamer verkiezen.”

(bron: persbericht provincie Brabant)