©Purified Metal Company
Author profile picture

De recyclingfabriek van Purified Metal Company opende gisteren in Delfszijl haar deuren. Dit is de eerste fabriek waar vervuild staal op een duurzame manier verwerkt kan worden. Omdat deze optie nu beschikbaar is, stelt de Rijksoverheid vanaf 2021 een stortverbod in voor asbest en vervuild staal.

Volgens het NRC worden er vanuit Nederland elke dag 150 vrachtwagens met schroot naar het buitenland gestuurd. Daar wordt het onder vervuilende omstandigheden omgesmolten. De Groningse recyclingfabriek is hiervoor een oplossing.

Vervuild staal

Vervuild staal komt op vele verschillende plekken voor. Staal kan vervuild raken door bijvoorbeeld asbest en chroom-6. Dit vervuilde staal is te vinden in onder andere gebouwen en industriële installaties. De nieuwe recyclingfabriek in Delfszijl kan dit vervuilde staal op een veilige wijze, voor mens en milieu, reinigen en verwerken.

Het staal wordt verwerkt tot Purified Metal Blocks die in de staalindustrie als grondstof kunnen worden gebruikt. De werkwijze van de fabriek bespaart 1 ton CO2 per ton geproduceerd staal vergeleken met staal gemaakt uit ijzererts. Per jaar zegt het bedrijf evenveel CO2-uitstoot te besparen als wat 45.000 personenauto’s jaarlijks uitstoten.

Stortverbod

Bij de opening van de fabriek waren koning Willem-Alexander en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) aanwezig. Van Veldhoven sprak bij de opening over deze oplossing voor dit gevaarlijke afval.

“Storten was tot nu toe de enige veilige bestemming voor met asbest vervuild staal. Met de komst van Purified Metal Company kan dit gevaarlijke afval voortaan op een veilige en milieuvriendelijke manier worden gerecycled. In ons eigen land willen we daar niet vrijblijvend mee om gaan. Omdat storten niet langer de enige mogelijke eindbestemming voor vervuild staal is, gaan we dat nu verbieden.” Het stortverbod wordt per 1 januari 2021 van kracht.

De toekomst

Voor de bouw van de fabriek is 70 miljoen euro geïnvesteerd. Purified Metal Company verwacht dat het bedrijf medio 2021 al winstgevend is. Het doel van het bedrijf is om meer soortgelijke fabrieken wereldwijd te bouwen.

Jan Henk Wijma, CEO van Purified Metal Company: “Er wordt nu hard gewerkt om onze duurzame verwerking van vervuild staal tot een operationeel en commercieel succes te maken. Het hele team kijkt, net als ikzelf, met ontzettend veel vertrouwen naar de toekomst.”