Author profile picture

Zes organisaties in Eindhoven hebben een waarderingscheque ter waarde van duizend euro ontvangen uit handen van wethouder Yasin Torunoglu. Alle organisaties hebben op hun eigen manier een bijdrage geleverd aan de leefbaarheid in hun wijk. Zij mogen de subsidie naar eigen inzicht besteden.

De waarderingssubsidies gingen naar:

  • Stichting Detailhandelsplatform Binnenstad Eindhoven (SDBE)
  • Buurpad Sintenbuurt
  • Marco Groenen
  • Scouting Doornakkers
  • Stichting BIEB (Bewoners Inloop En Buurtcentrum Dommelbeemd)
  • Jongeren Centrum Brigade

De organisaties bestaan voor het grootste deel uit vrijwilligers. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat mensen elkaar in de wijk kunnen ontmoeten. Dat gebeurt op heel verschillende manieren, bijvoorbeeld door een klankbordrol te vervullen bij vraagstukken uit de binnenstad, het uitzetten van een thematisch buurpad door de wijk en door aandacht te vragen voor spelen, bewegen en ontmoeten.

Andere voorbeelden zijn de realisatie van Groene Lantaarns ter verbetering van de leefbaarheid en ruimtelijke beleving en een verbouwing van keuken en toiletten in een scoutinggebouw door vrijwilligers. Stichting BIEB gebruikt ontmoetingen om haar ambities waar te maken om sociaal kloppend hart van de wijk te worden. Ook zijn er vrijwilligers die activiteiten voor de jeugd organiseert en de financiën daarvoor te regelt.

De organisaties die een waarderingssubsidie hebben ontvangen, laten volgens de wethouder zien hoe belangrijk en effectief het is als inwoners zich inzetten voor hun eigen wijk. “De gemeente spreekt met het extraatje de waardering uit voor de vaak tomeloze inzet van de vrijwilligers. Het is een steuntje in de rug om het goede werk te blijven voortzetten.”

Nadere kennismaking met de winnaars:

Dit is waarom volgens de gemeente de 6 gelukkigen hun steuntje verdienden (teksten gemeente):

1. Stichting Detailhandel Binnenstad Eindhoven (SDBE)

De SDBE, in het bijzonder de voorzitter. Al jaren lang zet deze vereniging zich met hart en ziel in voor de binnenstedelijke samenwerking. Met ongevraagd en gevraagd advies. Dat laatste komt ontzettend veel voor. Er gebeurt heel veel in de binnenstad.  En omdat we zoveel mogelijk in samenwerking en afstemming willen doen met onze partners, worden deze partners heel vaak  bevraagd. Om hun visie te geven, om met ons (ambtelijk of gemeentebestuur) in gesprek te gaan etc. Belangrijk kenmerk van haar werkwijze is dat deze vereniging altijd kritisch opbouwend reageert, met het vizier naar voren en met hart voor de stad. Ook als iets niet beantwoordt aan hun tempo of in hun straatje past!

Daarnaast is de SDBE met 2 personen vertegenwoordigd in het bestuur van SOEC (Stichting Ondernemersfonds Eindhoven Centrum), dat jaarlijks ca. 450 duizend euro in de binnenstad investeert; dit zit in evenementen, een huismeester in een specifiek gebied, bloembakken door de hele binnenstad etc.

2.   Buurpad Sintenbuurt

Het Buurpad is een bewonersinitiatief van twee maatschappelijk betrokken buurtbewoners van de Sintenbuurt, Hanne Peerenboom en Marjan Verboeket.

Het is een ontdekkingstocht langs de interessante plekken in de Sintenbuurt en het Bonifaciuspark. Tijdens de wandeling is er aandacht voor spelen, bewegen en ontmoeten. Ook komen thema’s als natuur, verkeer en de geschiedenis van de Sintenbuurt aan bod. Het Buurpad heeft tot doel om kinderen buiten te laten spelen en wijkbewoners zich meer betrokken te laten voelen bij hun wijk. Het maakt zichtbaar wat er al is in de wijk zodat dit ontdekt en gebruikt wordt door de wijkbewoners. Een pad voor jong en oud! Het Buurpad heeft een eigen website, is via Facebook te volgen en er is een digitaal boekje dat naar wens is te downloaden.

De bewoners hebben zelf voor een groot deel van de financiering gezorgd door het initiatief aan te melden bij ‘Kern met Pit’. Ook is er een sponsorloop georganiseerd om een kruidentuin langs de route van het Buurpad aan te leggen. Om het Buurpad te verwezenlijken heeft de gemeente Eindhoven als laatste een bijdrage geleverd door bij een 20-tal bomen en boomgroepen in het Bonifaciuspark een bordje met de soortnaam te plaatsen.

Hanne en Marjan hebben met veel enthousiasme en doorzettingsvermogen een idee, om een bijdrage te leveren aan hun buurt, gerealiseerd. Een mooi, leuk en leerzaam initiatief dat deze uiting van waardering dubbel en dwars verdient.

3.  Marco Groenen

We willen graag Marco Groenen een hart onder de riem steken voor zijn inzet voor het realiseren van Groene Lantaarns aan de Hastelweg. Marco is reeds een klein jaartje bezig om zijn – gedragen – idee tot uitvoering te laten brengen. Marco heeft hiervoor breed draagvlak onder zowel de gemeente als bewoners, EHV 365 en enkele bedrijven. Een waardering in de vorm van een subsidie zou ‘zijn’ project veel goeds doen!

Ongeveer een jaar geleden is bij verschillende bewoners het idee ontstaan om iets positiefs te doen ter verbetering van de leefbaarheid en ruimtelijke beleving van de smalle Hastelweg tussen de Trudostraat en de Strijpsestraat.

Het bijzondere voorstel dat hieruit is voortgekomen is inmiddels een serieus, haalbaar plan dat gedragen wordt door verschillende partijen. De gemeente is  positief en werkt mee aan de realisatie. EHV365 ondersteunt het initiatief als ambassadeur. VDL-NSA wil haar schouder onder de productie zetten. Er is een model op schaal. Het plan is technisch uitgewerkt en begroot.

4. Scouting Doornakkers

De scoutingvereniging Doornakkers is met ruim 175 leden een van de grootste scoutingverenigingen van Eindhoven. Met ruim 40 kaderleden is zij elke vrijdag en zaterdag actief in Blokhut ‘De Wierde” aan de Urkhovenseweg. Zij biedt activiteiten aan voor kinderen van 5 jaar tot jongeren van 23 jaar, vooral afkomstig uit Tongelre. Dit jaar viert de scoutingvereniging haar 55-jarig jubileum. In Blokhut “De Wierde” (pand is eigendom van de gemeente) opent zij dit jaar haar nieuwe keuken en toiletten. Die waren verouderd en functioneerden niet altijd goed. De vereniging heeft met hulp van vele vrijwilligers en sponsoren deze verbouwing kunnen verwezenlijken. Met de nieuwe keuken kan er ook aandacht worden besteed aan gezond eten. De scoutingvereniging heeft als uitgangspunt, het lidmaatschap zo goedkoop mogelijk te houden om de toegankelijkheid voor iedereen te waarborgen. In Geestenberg heeft zij o.a. meegewerkt aan de buurtdag, Halloween en werkt zij samen met activiteitencentrum ORKA voor behoud en verbetering van de leefbaarheid.

De vrijwilligers en leden hebben zich de afgelopen paar jaar met veel enthousiasme ingezet om deze verbouwing voor elkaar te krijgen, naast hun gewone vrijwilligerswerk. Deze vrijwilligers werken keihard achter de schermen. Het is hoog tijd om hen, achter de schermen vandaan, in het zonnetje te zetten.

 5. Stichting BIEB (Bewoners Inloop En Buurtcentrum Dommelbeemd)

In het najaar van 2014 is, in de ruimte van de voormalige bibliotheek, een nieuwe BIEB geopend. BIEB staat voor Bewoners Inloop en Buurtcentrum. Als burgerinitiatief opgezet en ook door burgers geëxploiteerd (Stichting BIEB). BIEB richt zich voornamelijk op de wijk Dommelbeemd (dat zijn de buurten Eckart, Vaartbroek, Luytelaer, Heesterakker, Bokt). Bewoners kunnen er terecht voor: Burgerbibliotheek, Inge’s Eettafel, Sonnewijzer, Zuidzorg, Buurtzorg, Steunpunt Vaartbroek-Eckart en bijeenkomsten en vergaderingen tijdens en buiten de openingstijden. Een mooie, elkaar versterkende combinatie van functies waarbij ‘ontmoeting’ een belangrijk doel en ook een middel is. Omdat ontmoeting weer leidt tot nieuwe ideeën, initiatieven en samenwerkingsverbanden. BIEB betrekt bewoners vanuit hun eigen wensen, ideeën en mogelijkheden bij de ontwikkelingen en activiteiten in de buurt.

Stichting BIEB wil zich ontwikkelen tot een sociaal kloppend hart in de wijk Dommelbeemd. Stappen die daarvoor momenteel gezet worden zijn o.a. het intensiever samenwerken met het aangrenzende jongerencentrum Vaartbroek en het aangrenzende Artspace Flipside. Zonder dat die partners hun identiteit hoeven op te geven wordt gekeken naar afstemming en versterking van programma’s. Bijvoorbeeld op cultureel en kunstzinnig gebied. Ook wordt verkend of het mogelijk is gezamenlijk 1 beheerstichting op te zetten voor het gehele pand waarin de drie genoemde partijen zijn gehuisvest.

We willen ze graag nomineren om waardering uit te spreken voor datgene wat ze inmiddels in relatief korte tijd bereikt hebben, maar ook om ze een hart onder de riem te steken bij de volgende stappen die ze willen zetten richting een sociaal kloppend hart van de wijk. Hiermee kan echt een verschil worden gemaakt, met name in het actiegebied Eckart en Vaartbroek waar een veranderopgave ligt. Dat is voor Stichting BIEB nog een flinke en spannende klus. Spannend, om vrijwilligers aan zich te binden, bewoners te activeren initiatieven te nemen, verantwoordelijkheid (eigenaarschap en activering) te stimuleren, de exploitatie van de ruimte rond te krijgen, samenwerking met (nieuwe) partners aan te gaan en te versterken.

6. Jongeren Centrum Brigade

In de Generalenbuurt hebben we sinds twee jaar een vrijwilligersgroep, de JC Brigade. Deze vrijwilligers zijn de motor achter een aantal activiteiten voor jeugd uit de Generalenbuurt, en dan met name de kinderen uit groep 3 t/m  6.

Het Mijn Buurt Feest, Halloween en maandelijkse activiteiten in het jongerencentrum, waaronder de disco met een echte dj, hapjes en drankjes.

Andere activiteiten die ze organiseren zijn bingoavonden , filmavonden of spelletjesavonden, natuurlijk allemaal voor de jongste bezoekers.

Zij hebben vanaf 2013 gezorgd voor kinderactiviteiten en bij het wijkfeest en de Halloweenoptocht hebben ze bij de laatste editie een spookhuis neergezet. De Halloweenoptocht was in samenwerking met Jong Nederland.

Veel activiteiten worden uit eigen budget betaald of door een bijdrage van de deelnemers. Wij vinden dat deze vrijwilligersgroep wel wat waardering verdient voor de belangeloze inzet voor de jeugd in de wijk. Met het bedrag dat daar bij hoort, kunnen ze een hele tijd vooruit en iets speciaals doen voor de jeugd.

in 2016 gaat het wijkfeest zich, nog meer dan vorige jaren, richten op de kinderen uit de Generalenbuurt en daar is de JC Brigade natuurlijk al druk mee bezig.