Author profile picture

Om sneller te kunnen innoveren met behulp van startups krijgt ondernemend Nederland een “Corporate Startup Readiness Tool” die ze daarbij kan ondersteunen. Dat is een van de afspraken die dinsdag 30 mei zijn gemaakt op de slotdag van het project COSTA (“COrporates en STArtups”). De top van het Nederlandse bedrijfsleven kwam er vandaag onder aanvoering van Prins Constantijn van Oranje voor bij elkaar op de High Tech Campus. Ze deelden er hun aanbevelingen om samenwerking tussen corporates en startups duurzaam te verbeteren.

Eindhoven is een van de oprichters van COSTA en heeft ook een toonaangevende rol gespeeld bij de uitvoering van het programma. Onderliggend doel is innovatie in Nederland te versnellen. Zo hebben 19 Nederlandse corporates toegezegd het komende jaar gezamenlijk meer dan 300 samenwerkingen met startups aan te gaan. COSTA werd een jaar geleden vanuit StartupDelta gelanceerd met KPN CFO Jan Kees de Jager in de rol van ambassadeur. Naast KPN waren AkzoNobel, DSM, Eneco, ING, KLM, NS, Philips, Port of Rotterdam, Rabobank, Shell, Thales Nederland BV, Unilever, ANWB en ASML hier bij betrokken.

Volgens de Eindhovense wethouder Staf Depla heeft Eindhoven veel gehad aan COSTA, maar zal het effect zeker ook de komende tijd nog aanhouden. “Veel deelnemers aan COSTA komen uit onze regio of hebben hier sterke banden. Door de link met startups hebben die grote bedrijven geleerd sneller te innoveren en dat is goed voor economie en werkgelegenheid. En omgekeerd komen de startups door COSTA makkelijker binnen bij corporates. Daardoor kunnen ze zich sneller ontwikkelen, bijvoorbeeld omdat ze gebruik kunnen maken van de kennis en de netwerken van de corporates. Daardoor hebben ze een grotere kans op launching customers.”

Door de belofte van de 19 COSTA-leden om dit jaar 300 startups op weg te helpen, is volgens Depla ook voor de nabije toekomst het effect van dit initiatief merkbaar. “Het maakt ons ecosysteem alleen maar sterker.”

Jan Kees de Jager, ambassadeur van COSTA, benadrukt dat de bij COSTA betrokken bedrijven allemaal vooraanstaande, innovatieve Nederlandse corporates zijn. “Allemaal delen ze hetzelfde uitgangspunt: door met startups samen te werken kun je innovatie sneller vormgeven en vertalen naar relevante producten en diensten. Die innovatiekracht vormt de basis voor economische groei en is belangrijk voor toekomstige werkgelegenheid en welvaart van Nederland. Wij nodigen alle Nederlandse bedrijven en organisaties uit de kennis en kunde binnen COSTA te gebruiken om verder te innoveren en Nederland vooruit te helpen.”

“De samenwerking tussen grote bedrijven en start ups is belangrijk voor de innovatiekracht van Nederland.”Leendert‐Jan Visser, directeur verenigingszaken VNO NCW en MKB Nederland

Een van de uitkomsten van COSTA is een Corporate Startup Readiness Tool, ontwikkeld door Erasmus Center of Entrepreneurship en Corporate Venturing Network. De tool is een online scan waarmee bedrijven snel kunnen beoordelen in hoeverre zij klaar zijn om een samenwerking met startups succesvol aan te gaan. De tool bevat best practices en laat zien wat een bedrijf kan doen als uit de scan blijkt dat een aantal voorwaarden voor een succesvolle samenwerking met startups nog niet aanwezig is.

Andersom is de samenwerking ook niet altijd vanzelfsprekend. Als startups met corporates willen samenwerken is het vaak moeilijk de juiste ingang te vinden. Eén aanspreekpunt of adres voor startups kan dan uitkomst bieden en alle COSTA-deelnemers hebben toegezegd dit bij hun organisatie in te richten.

Het COSTA initiatief zal vanaf vandaag verder gedragen worden door VNO‐NCW, MKB Nederland en Corporate Venturing Network. Leendert‐Jan Visser, directeur verenigingszaken VNO NCW en MKB Nederland: “De samenwerking tussen grote bedrijven en start ups is belangrijk voor de innovatiekracht van Nederland. We zetten ons in om deze verder te versterken en willen dit ook verbreden naar het MKB”.

De resultaten van COSTA zijn mede tot stand gekomen dankzij Corporate Venturing Network, Rotterdam School of Management, Erasmus Center of Entrepreneurship, Ministerie van Economische Zaken, VNO‐NCW, MKB‐Nederland, en Gemeente Eindhoven / Brainport. Ze worden vandaag in Eindhoven gepresenteerd in aanwezigheid van de betrokken partijen en de Special Envoy van StartupDelta, Constantijn van Oranje.

Hoofdfoto: Prins Constantijn samen met Hans Meeske in gesprek met Steven Nelemans van de Eindhovense startup Amber Mobility.