Author profile picture

Tamar Neter-Gans werkte jarenlang op de afdeling marketing & sales bij een online marketing intelligence bureau. In 2017 richtte ze RobotWise op. De start-up heeft inmiddels vier medewerkers en een 20-tal zelf opgeleide trainers, waarmee ze allerlei onderwijsgerelateerde en trainingsactiviteiten verzorgt.

Het doel is technologie toegankelijk maar ook ‘fun’ te maken voor jong en oud, door mensen spelenderwijs in aanraking te laten komen met sociale educatieve robots. De focus ligt daarbij niet alleen op technische skills, maar ook en juist op bewustwording van de soft skills die je nodig hebt om samen te werken.

Wat was jouw eureka-moment, toen je dacht: ik ga een onderneming beginnen?

,,Binnen het bedrijf waar ik lange tijd heb gewerkt fungeerde ik als de linking pin tussen de engineers en de consultants, zowel bij mijn klanten als binnen het bureau. Die rol paste me prima. Maar het viel me ook op dat die twee beroepsgroepen elkaars taal vaak niet leken te verstaan.

Daarnaast heb ik twee kinderen, inmiddels 15 en 13 jaar. Mijn dochter zat destijds op de basisschool. Op een dag kwam ze thuis met het extra werkje dat ze op school had gekregen, omdat ze eerder klaar was met haar taak. Mijn dochter werd boos toen ik dat werkje per ongeluk had weggegooid. Maar dat was gewoon meer van hetzelfde! Er zat totaal geen uitdaging of verdieping in. Mijn dochter vertelde mij dat daar op school ook nooit iets mee gedaan werd. En ik dacht: is dit nu werkelijk wat het Nederlands onderwijssysteem inhoudt? Het was echt een confronterend moment. Maar uiteindelijk heeft dit voorval mij ‘getriggerd’ om iets te gaan doen met wat mij echt ter harte gaat. Namelijk de kloof tussen verschillende beroepsgroepen enerzijds en het gebrek aan verdieping én eigentijds onderwijs in het Nederlands onderwijssysteem anderzijds.”

Wat is precies je product?

,,Wij richten ons met onze activiteiten op het onderwijs, zowel de kinderen als de leerkrachten. Maar ook op het bedrijfsleven. Het doel is eigenlijk altijd hetzelfde: talentontwikkeling met behulp van de inzet van robotactiviteiten. Ik noem het ook wel ‘Socializing through Technology’.
Ik ben begonnen met vakoverstijgende lesprogramma’s voor het basisonderwijs. Na dat voorval met het extra werkje van mijn dochter ben ik langs allerlei scholen gegaan met het aanbod om er een les met robots te verzorgen. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een reeks lessen voor groep 1 t/m 8.

Ondertussen ontwikkelen we ook lesprogramma’s voor het Voortgezet Onderwijs en Beroepsopleidingen. Het programmeren van robots dient daarbij als hulpmiddel om de lesstof aan te leren en sociale vaardigheden te ontwikkelen. Zo kun je robots bijvoorbeeld inzetten voor een biologieles om de werking van de spijsvertering inzichtelijk maken.

Daarnaast organiseren we workshops in de vorm van Robot Playgrounds: een ruimte met verschillende robotactiviteiten. Deelnemers kunnen daarbij in circuitvorm spelenderwijs ervaring opdoen met fysieke robots. De bedoeling is om deelnemers een positieve ervaring mee te geven.

Maar wij organiseren ook vakantiekampen voor groepen kinderen met verschillende sociale, culturele en economische achtergronden. Het gaat daarbij wederom niet per sé om het programmeren, maar vooral om de samenwerking en de interactie. Tenslotte bieden wij met RobotWise allerlei trainingen en workshops voor het bedrijfsleven, zoals teambuilding- en leiderschapsprogramma’s. De omzet van de bedrijfstrainingen gebruiken we voor de activiteiten waar het mij uiteindelijk echt om gaat: kinderen beter voorbereiden op de toekomst.”

Welk probleem los je op met je product?

,,Ik wil de interactie bevorderen tussen verschillende groepen: zoals de ‘techies’ en de ‘non-techies.’.Tegelijkertijd moeten wij mensen, en kinderen in het bijzonder, klaarstomen voor een maatschappij die continue aan verandering onderhevig is. En daar kunnen robots een belangrijke rol bij vervullen.
Het is net als bij voetbal. Leg een bal in een veld, maak twee teams, en leg uit wat het doel is. En je zult zien dat de teams als vanzelf gaan samenspelen om te kunnen scoren. Hetzelfde gebeurt met robots. Zet ergens een robot neer, bespreek een gezamenlijk doel, en iedereen gaat erop af,. En ontstaat er interactie.

Met de veranderende arbeidsmarkt is het van wezenlijk belang om naast technische vaardigheden ook sociale en cognitieve skills te trainen, zoals het probleemoplossend vermogen en analytische skills. Maar ook communicatieve vaardigheden, gericht op samenwerking. Wat enorm belangrijk is in het (bedrijfs)leven.”

Vanwege de coronacrisis houden jullie  ‘RobotWise Challenges’. Wat houdt dat in?

,,De bedoeling van de RobotWise Challenges is dat je op een speelse manier leert programmeren en creatief met technologie en robotica bezig te zijn. De Challenges zijn geschikt voor zowel primair als voortgezet onderwijs. Je hebt er niet meer dan een laptop, PC of tablet voor nodig.

Ze kunnen gebruikt worden als extra activiteit voor kinderen die noodgedwongen thuis zitten en zich vervelen, maar kunnen ook door leerkrachten worden ingezet als weektaak, waarmee kinderen thuis aan de slag kunnen. Met je inzending maak je bovendien kans op een leuke prijs: een heuse RobotWise workshop bij jou in de klas in het komende schooljaar!”

Je bent een vrouw zonder een technische achtergrond. Heb je daar geen hinder van ondervonden bij het opzetten van je bedrijf?

,,Ik heb inderdaad geen achtergrond in de technologie. Noch in het onderwijs, trouwens. Mijn voornaamste motivatie om een bedrijf op te richten was om het onderwijs te helpen veranderen. Mijn man riep destijds: als iemand doorzettingsvermogen heeft  dan ben jíj dat wel.
Maar ik wil met mijn bedrijf ook juist laten zien dat je helemaal geen techneut hoeft te zijn om met robots aan de slag te gaan. Ik wil jongens én meisjes het gevoel geven dat technologie helemaal niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. Dat technologie ook gewoon heel leuk is!

Ik was vorig jaar samen met 49 andere vrouwen uit 49 verschillende landen als afgevaardigde voor Nederland in de VS op uitnodiging van de US State Department. Wij maakten een rondreis langs vier staten in het kader van STEAM (Science Technology, Engineering, Art & Mathematics, stimuleringsprogramma voor vrouwen in de wetenschap, red.). Met als doel om awareness te creëren voor het ‘impostor’s syndrome’ (gevoel waar veel vrouwen mee worstelen, dat je je succes niet verdient, red.).”

Rolmodel voor anderen vrouwen

,,Na terugkomst heeft RobotWise in Nederland de film Hidden Figures een week lang gratis vertoond in alle Pathé bioscopen voor scholieren en studenten door heel Nederland (film naar een waargebeurd verhaal over een groep Afro-Amerikaanse, vrouwelijke NASA-wiskundigen in de jaren 60, wier berekeningen de eerste ruimtereis van John Glenn mogelijk hebben gemaakt, red.)  Hiervoor hebben we een les ontwikkeld voor scholen om voorkennis te creëren, waarbij leerlingen samen met de leerkracht in gesprek gingen over de onderwerpen uit de film. Ook had ik een vijftigtal ‘powervrouwen’ uitgenodigd om de film samen met de leerlingen na te bespreken.

Toen ik mijn bedrijf oprichtte, was ik 37. Een vrouw zonder een technische of onderwijskundige achtergrond. Op zulke momenten besef ik dat ik niet alleen veel steviger in mijn schoenen dan toen, maar in de tussentijd zelf een rolmodel voor andere vrouwen ben geworden.”

Meer artikelen over start-ups leest u hier.