The 'cake' left over from the first stage of processing material containing asbestos ©Abester
Author profile picture

Twee vliegen in een klap. Populair gezegd is dat de wijze waarop het Rotterdamse bedrijf Asbeter twee problemen tegelijkertijd oplost: het aanpakken van asbest met behulp van industriële afvalzuren. Het asbest wordt veilig, betaalbaar en circulair vernietigd. En industriële reststromen hiervoor gebruiken scheelt uitstoot van CO2.

CEO Inez Postema licht het bijzondere proces toe van de start-up die op het punt staat van doorbreken met de allereerste fabriek ter wereld op dit gebied.

Hoe ontstond het idee voor Asbeter?

Eigenlijk waren ik en mijn compagnon Pol Knops niet bezig met asbest maar met het gebruik van CO2 als grondstof toen we elkaar tegen kwamen op een congres. Pol merkte op dat asbest ook reageert met CO2. We hebben laten uitzoeken wat er mogelijk was. Theoretisch kon dit wel, maar praktisch niet. Jammer, maar wat dan wel? Zuren bleken beter werkbaar, maar een dure oplossing. Toen vroeg ik: Wat als we afvalzuren gebruiken? Dat was het begin.

Wat doet Asbeter precies?

In het op zijn Engels Asbetter Acids genoemde proces wordt asbest in en containment, volledige afgeschermde ruimte, op onderdruk gebroken in kleine stukken om het makkelijker te kunnen bewerken. Dat gebeurt met speciale apparatuur. Zuren gebruiken we voor scheiding van het asbest van het cement in bijvoorbeeld dakplaten of drinkwaterbuizen.

Cement maakt het zuur basisch. En de asbestvezel verandert van structuur zodat het uiteindelijk geen vezel meer is. Je houdt 20% van het cement over in de vorm van silica poeder. Dat kan in de bouw worden gebruikt. Asbetter Acids maakt in een circulaire processtap ook nog CO2-vrij gips. Afvalzuur wordt normaliter geneutraliseerd en geloosd, waarbij aanzienlijk meer CO2 vrij komt.

Er is in Nederland nog een miljoen ton aan asbest dakplaten en duizenden kilometers aan drinkwaterbuizen met asbest. Dus genoeg werk.

Wat is het verschil met andere bedrijven?

We zijn de enige die asbest afbreekt. Nu wordt asbest alleen ingezameld en gestort. Maar we storten niet. Omdat we binnen de range blijven wat betreft kosten voor afvalverwerking kan de overheid verplichten het voortaan niet meer te storten maar bij de afvalverwerker met het Asbeter Acids-proces aan te bieden. Want dan is veilige en volledige destructie van asbest gegarandeerd.

Inez Postrema (CEO) en Pol Knops (CTO) ©Asbeter

Hoe zijn de reacties tot nu toe?

Mensen vragen zich vooral af waarom niet iemand eerder op het idee is gekomen asbest te bewerken met afvalzuren zodat je twee milieuproblemen oplost. We zijn de eerste onderneming die het op deze manier probeert.

Wat is de grootste uitdaging tot nu toe?

Vaak heb ik me afgevraagd waar we aan zijn begonnen. Een bepaalde techniek of apparatuur werkt niet zoals het moet. Het is soms lastig in te schatten omdat we geen referentie hebben. Niemand verwerkt asbest zoals wij het doen. Je loopt vertraging op, terwijl de kosten doorlopen en we nog geen inkomsten hebben. Gelukkig hebben we wel partners zoals de provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam of het ministerie van Economische Zaken.

Zijn er al hoogtepunten geweest?

Het winnen van de Rabo Duurzame Innovatieprijs 2019 in de categorie Circulaire Economie was mooi. Met voormalig topman Herman Wijffels die ons idee geniaal vindt omdat het twee problemen oplost. Verwerking van asbest wat nog 30% hernieuwbare grondstoffen oplevert. En dat met behulp van afvalzuren die bij de nu gebruikelijke lozingen voor forse CO2 emissies zorgen.

De demonstratiefabriek die over ongeveer anderhalf jaar klaar is, is natuurlijk een ander hoogtepunt. Die kan op jaarbasis 35.000 ton asbestcement verwerken en 165.000 ton afvalzuren. Met die fabriek is een bedrag van 35 miljoen gemoeid.

Wat staat er de komende tijd op stapel?

Er wordt druk gewerkt aan de bouw van de eerste fabriek voor ons proces. Als j denkt aan zaken als vergunningen krijgen en het bouwen is dat een hele klus. Je moet daarvoor twee jaar vooruit denken. In de pilotplant gaan we door met andere apparatuur testen en meer onderzoek doen om tot een ideale productie te komen. Het is namelijk een nog niet bestaand proces, waarbij we zelf moeten uitvinden met welke apparatuur dat het beste kan.

Waar staat Asbeter over vijf jaar?

Er zijn dan meerdere fabrieken in Europa die op onze technologie draaien. Er zijn al internationale partijen die naar ons kijken.