©Localie
Author profile picture

Localie verdiende geld met online tours waarbij locals door hun stad lopen en via een livestream verhalen vertellen of tips geven over bijvoorbeeld Amsterdam, Parijs. Ook kunnen deze locals je helpen als je in een bepaalde stad wilt studeren of ergens in de wereld een bedrijf wilt oprichten. De coronacrisis zette een streep door veel activiteiten. CEO Nick Nedelchuk van Localie vertelt hoe hij de tot voor kort florerende startup op ‘coronabestendige’ wijze nieuw leven probeert in te blazen.

Wat was het oorspronkelijke idee?

“Ik wilde vooral iets echt nieuws beginnen. Dat kwam omdat ik bij grote, speciale bedrijven als Ikea en Ford heb gewerkt. Bedrijven die door hun oprichters heel groot zijn gemaakt. Dat inspireerde mij enorm. Toen dacht ik: dat wil ik ook.”

“Toen ik over verschillende bedrijven en ideeën nadacht, realiseerde ik me dat met name mijn leeftijdsgroep, de millennials, veel meer dan vroeger geïnteresseerd is in de grote wereld, het buitenland en reizen. We zijn bereid te besparen op eten en andere levensbehoeften om maar internationale ervaringen te kunnen opdoen. En daarbij kwam ik op het idee dat bijvoorbeeld een buitenlandse stad leren kennen, vaak op standaard wijze gebeurt. Met gidsen die een algemene doelgroep hebben, die vaak niet helemaal aansluit op wat de individuele toerist wil. Toen dacht ik: dat kan beter. En zo is mijn bedrijf begonnen.”

Kun je wat meer vertellen over de kernactiviteit van Localie en hoe die is gewijzigd door Covid-19?

“Aanvankelijk was ons lidmaatschap gericht op het aanbieden van tours voor leden; localies. Dat kon op basis van wederkerigheid. Als ik jou rondleid in mijn stad, doe je hetzelfde voor mij in jouw stad. Of gewoon als een dienst voor het tarief van 89 euro. In het laatste geval rekenen we 29% operationele kosten als commissie.

Het leuke is dat je de persoon al kent van het platform. Je weet van elkaars interesses. En wij screenen mensen, of hun informatie over zichzelf op bijvoorbeeld Facebook klopt en ze voldoen aan eisen als vriendelijk zijn en openheid.

Maar door het coronavirus hebben we veel problemen. Van een dekking van 290 steden wereldwijd en met 2300 tours met hoge tevredenheidsscores gingen de bezigheden naar nul in enkele weken.

Met steun gaan we door. We hebben sterk in de kosten gesneden en kunnen Localie voortzetten met een bijdrage van €8000 per maand van investeerders.

We willen dezelfde dienst blijven aanbieden als de beperkingen worden opgeheven, maar zetten nu ook in op online tours. Localies waar ook ter wereld kunnen door hun stad lopen om per livestream die te laten zien en erover te vertellen. Met tips, verborgen bezienswaardigheden en uitleggen waarom voor de volgende trip hun stad het waard is te bezoeken. Of localies kunnen helpen bij het opzetten van een bedrijf in het buitenland, als je in hun stad wilt studeren of er werk zoekt. Een nieuwe mogelijkheid is een localie te benaderen die taalles kan geven.

We hebben nu vier inschrijvingsmodellen. Van gratis tot €199 per maand waarbij je steeds meer van diensten gebruik kan maken.”

Nick Nedelchuk ©Localie

Waarin onderscheidt Localie zich van andere bedrijven?

“Het verschil wordt echt gemaakt door het persoonlijke. We leveren een dienst die zoveel mogelijk op de klant is gericht, met behulp van localies. Geen onpersoonlijke bedrijven die een product verkopen. Dus als je in Istanboel de weg niet kent en wil worden opgehaald vanaf het vliegveld, dan kan dat. Vaak zijn localies trouwens landgenoten. Bijvoorbeeld een Rus die in Nederland woont en iemand uit Moskou begeleidt. Maar het lukt niet altijd iemand van dezelfde nationaliteit te koppelen aan degene die een ander land bezoekt.”

Wat is het grootste succes?

“Voor ons was dat toch wel de hoge scores door klanten. Tot aan de uitbraak van corona 4,9 op een schaal van 5. Het betekent dat ons idee aanslaat. En de groei ging snel, tot $31.000 per maand als omzet. We moesten veel overwerken om ons werk af te kunnen krijgen.”

Wat is de grootste uitdaging?

“Natuurlijk de coronacrisis. We hebben overwogen te stoppen. Maar mede met financiële hulp kunnen we in uitgeklede vorm, met minder medewerkers voorlopig door. We moeten creatief zijn in het nieuwe normaal. We proberen door het aanbieden van nieuwe mogelijkheden de onderneming overeind te houden.”

Hoe zijn de reacties?

“De positieve geluiden houden ons mede op de been. Dat is niet alleen aan de hand van scores over ervaring met ons bedrijf maar blijkt ook uit live online contact. Een tour kan helemaal op maat worden gemaakt: waar, wanneer de klant wil.”

Waar staat Localie over een jaar?

“Op de echt korte termijn is het doel de omzet weer op orde te krijgen. Dat doen we door te vernieuwen met nieuwe diensten om de moeilijke tijd te overbruggen.”

Wat is de visie voor de lange termijn?

“We willen uitgroeien tot een van de belangrijkste apps voor reizen. En dan vooral door anderen daartoe aan te zetten maar ook zelf aangemoedigd worden dat te doen.”

Meer artikelen over start-ups leest u hier.

Ook interessant: Met secret City geheime plekjes ontdekken.