© Hawa Dawa

Hawa Dawa is Arabisch voor “luchtzuiverheid”, en dat is precies het onderwerp waar de in München gevestigde start-up met dezelfde naam aan werkt. De onderneming heeft een AI-gebaseerd systeem voor schone lucht in steden ontwikkeld, waarin het alle bronnen van luchtkwaliteitsgegevens – satellietgegevens, weergegevens en geodata – integreert met een eigen sensornetwerk. Op deze manier kunnen hoge-resolutiekaarten van luchtkwaliteit in ruimte en tijd worden gemaakt.

Hiervoor worden kleine meetboxen geïnstalleerd op lichtmasten of gebouwen, die de basisgegevens leveren. Met behulp van de modernste IoT-technologie komen deze gegevens vervolgens in de cloud terecht en worden “door een centrale kunstmatige intelligentie gecorrigeerd wat betreft weersomstandigheden, sensorafwijking en andere verstorende factoren,” zoals de onderneming op haar website schrijft. Bovendien combineert de software de gegevens met andere gegevensbronnen zoals verkeers-, weer- en satellietgegevens, om voor een heel gebied kaarten in vrijwel realtime te genereren.

Op 1 oktober kregen de uitvinders op het Oktoberfest in München in het kader van het Bits & Pretzels start-up festival de Munich Startup Award 2019 uitgereikt.

Innovation Origins sprak met CEO en medeoprichter Karim Tarraf over zijn bedrijf en zijn visie voor Hawa Dawa.

Het Hawa-Dawa-Team © Hawa Dawa

Hoe kwam je op het idee om de start-up op te richten?

Of het nu gaat om ontwikkelingssamenwerking of duurzame economische ontwikkeling, je hebt altijd een verlangen om met je eigen werk iets in de wereld te veranderen en een positief verschil te maken. Maar in het dagelijks leven van mensen ontbreekt het helaas op veel gebieden aan inhoud en effect. Dit werd mij heel duidelijk toen Egypte, ondanks de miljarden aan economische hulp, in slechts achttien dagen tijd op de rand van de afgrond stond. Alleen door het lot in eigen hand te nemen en nieuwe wegen in te slaan op het gebied van technologie en ondernemen, kan de wereld een duurzame omslag maken. Natuurlijk is er geen recept of garantie voor succes. We hebben Hawa Dawa opgericht in de overtuiging dat we met het juiste team, de juiste technologie en de juiste aanpak precies op het goede moment komen.

Wat maakt Hawa Dawa, of jullie product, bijzonder ten opzichte van concurrenten? En welke problemen lost het op?

In slechts twee jaar tijd hebben we het aantal steden en gemeenten waarmee we rechtstreeks samenwerken, kunnen uitbreiden tot negentien. Wij hebben een van de meest uitgebreide technologieën ontwikkeld voor het verzamelen en analyseren van milieugegevens op basis van onze eigen bronnen – met andere woorden, een compleet eigen, gespecialiseerd systeem. In de komende maanden willen we het potentieel en de reikwijdte van ons bedrijf demonstreren in drie representatieve projecten, terwijl we ook rekening willen houden met de groeiende internationale belangstelling.

Wat was de grootste hindernis die jullie moesten overwinnen?

Een eigen weg creëren en een eigen markt opbouwen betekent pionierswerk doen. Zo’n weg is op zich al vol hindernissen die op een gestructureerde manier moeten worden aangepakt. Omgekeerd betekent dit echter ook dat je het pad begint te bewandelen zonder dat je alle vragen naar tevredenheid hebt beantwoord. Naar mijn mening is deze aanpak moeilijk in Duitsland en in Europa in het algemeen. Voor je kunt beginnen, moet aan alle criteria zijn voldaan. Daarbij wordt zorgvuldigheid vaak verward met een gebrek aan moed. Daarom hebben wij respect voor de mensen die zich niets aantrekken van de tech-scene-glamour en gewoon “doen”.
Vooral lokale investeerders blijven nog steeds vastzitten in oude modellen. De wil om (de toekomst van) de wereld mee vorm te geven wordt te vaak overgelaten aan de pioniers in Silicon Valley of China. Pioniersgeest en zorgvuldigheid behoren tot de deugden van Duitsland. Wij zijn pioniers in een nieuwe markt.

Wat motiveert je om elke ochtend aan het werk te gaan?

Werken bij Hawa Dawa betekent niet alleen bijdragen aan een beter milieu, maar ook het mogelijk maken van een open en levendige samenwerking in een multiculturele en interdisciplinaire werkomgeving. Zo merken we in ons werk bijvoorbeeld dat we in staat zijn om administratieve medewerkers en CEO’s aan te trekken en te inspireren.

Was er een moment dat jullie het op wilden geven?

Natuurlijk. Dat is een deel van de reis. Dat je er bewust voor kiest om niet op te geven en door te gaan – die bevestiging is belangrijk.

© Hawa Dawa

En andersom: Wat maakte jullie bijzonder trots?

Het team dat erin geslaagd is een uiterst complex product en een visie op duurzame steden te realiseren.

Wat kunnen we de komende jaren van Hawa Dawa verwachten?

Het beperken van klimaatverandering en milieuverontreinigende stoffen, de bevordering van duurzame mobiliteit, en een gezond leefmilieu zijn en blijven onder onze aandacht. Van de 500 grootste bedrijven ter wereld hebben er 215 gedetailleerde klimaatrapporten ingediend. Hun zelfreflecties zijn een verbluffende inkijk in de veranderende aard van het wereldwijde bedrijfsleven. Bedrijven schatten dat voor 970 miljard dollar aan activa gevaar loopt door klimaatverandering – grotendeels in de komende vijf jaar. De mogelijkheden voor slimme technologieën, zoals Hawa Dawa, om dit probleem op te lossen, zijn dus enorm.

Wat is jullie visie voor Hawa Dawa?

Betrouwbare informatie over luchtverontreiniging is tot nu toe een kennis die voorbehouden is aan deskundigen. De visie van Hawa Dawa is om zowel in de publieke als in de private sector intelligente technologieën te gebruiken om relevante gegevens over luchtvervuiling te integreren in besluitvormingsprocessen. Wanneer luchtgegevens worden opgenomen in beslissingen over verkeers- en logistiek beheer, de vastgoedsector, stedenbouw en gezondheidsmanagement, hebben wij de mogelijkheid om steden fundamenteel te veranderen.

Geïnteresseerd in start-ups? Hier vind je meer artikelen over dit onderwerp.

Word lid!

Op Innovation Origins lees je elke dag het laatste nieuws over de wereld van innovatie. Dat willen we ook zo houden, maar dat kunnen wij niet alleen! Geniet je van onze artikelen en wil je onafhankelijke journalistiek steunen? Word dan lid en lees onze verhalen gegarandeerd reclamevrij.

Over de auteur

Author profile picture Petra Wiesmayer is een journalist en auteur die talloze interviews heeft afgenomen met vooraanstaande personen en onderzoek heeft gedaan naar en artikelen heeft geschreven over entertainment, autosport en wetenschap voor internationale publicaties. Ze is gefascineerd door technologie die de toekomst van de mensheid zou kunnen vormgeven en leest en schrijft er graag over.