(c) "obs/Corevas GmbH & CO.KG"
Author profile picture

Er zijn hier in het afgelopen jaar weer veel interessante start-ups beschreven. Binnenkort verkiest  een jury de Start-up van het Jaar. Daarom laten we in de komende weken hier een aantal succesvolle jonge ondernemingen nog eens de revue passeren. En natuurlijk hebben we ze gevraagd te vertellen hoe het nu met ze gaat.

[UPDATE] Günther Huhle kijkt terug op succesvolle maanden. “We hebben, denk ik, onze stresstest overleefd met meer dan 350 registreringen tijdens de corona-crisis.
Wij leveren sinds maart in heel Duitsland EmEye-T® aan medische faciliteiten en servicecentra. Artsen kunnen zo op afstand consults houden. Het nationale Ministerie van Gezondheid (BMG) heeft zelfs onze video op hun Facebookpagina geplaatst. De komende dagen staan we voor een cybersecurity en technologische stresstest en streven we naar het behalen van de TÜV-, ISO 27001- en ISO 9001-certificering. We zullen deze in de komende maanden afronden. Ook hebben we nieuwe subsidies ontvangen vanuit het Ministerie van Economische Zaken en het ontwikkelingsprogramma Horizon2020″.

 

Iedereen die wel eens in een noodsituatie 112 heeft moeten bellen kent het gevoel. Als je de centralist aan de lijn krijgt, moet je goed nadenken  over waar je ook alweer precies bent en wat er is gebeurd. Nog erger is het als je in het buitenland bent. Hoe moet je dan duidelijk maken wat er is gebeurd en waar precies? Dankzij Emergency Eye is dat probleem voorbij. Niet alleen is al door de telefonische melding direct bekend waar het ongeval is gebeurd. De centralist kan ook rechtstreeks via de camera van een smartphone kijken wat er aan de hand is en op grond daarvan besluiten nemen. Je hoeft zelfs niet eens allebei dezelfde taal te spreken.

De chatfunctie in het systeem herkent onmiddellijk welke taal er op de smartphone staat ingesteld en vertaalt daarin alle opmerkingen en aanwijzingen van de man of vrouw in de centrale. Het mooie is dat niemand er een speciale app voor hoeft te downloaden. Het werkt allemaal via het softwaresysteem van de alarmcentrale. In Duitsland beschikken inmiddels 160 van de rond 250 meldkamers over dit systeem. Günther Huhle, die dit bedrijf samen met zijn vrouw Carola Petri oprichtte, vertelt aan Innovation Origins hoe het idee voor Emergency Eye werd geboren.

Hoe kwam u op het idee voor dit noodoproepsysteem?

,,De aanleiding was erg naar. Mijn vrouw en ik maakte een motortocht door Bretagne in 2016. Mijn vrouw zat bij mij achterop. Op een bepaald moment werden we door een personenauto aangereden. Mijn vrouw raakte daarbij zwaar gewond. Ik heb onmiddellijk het noodnummer gebeld. Door de taalbarrière ging de communicatie heel slecht,. Ik wist niet precies waar we waren en kon niet goed duidelijk maken wat er aan de hand was. Uiteindelijk heeft het 90 minuten geduurd voordat mijn vrouw kon worden vervoerd. Het was een traumatische ervaring. Veel later hadden we het er thuis over dat zo’n noodmelding toch ook ander zou moeten kunnen. Mijn zoon Viktor die toen 16 was, kwam op het idee om daarvoor een smartphone te gebruiken. Vooral omdat tegenwoordig vrijwel iedereen een smartphone heeft. Dat leidde tot de oprichting van het bedrijf.”

Wat is het bijzondere van Emergency Eye?

,,Het bijzondere is dat het hier niet om een app gaat. Er zijn al heel wat apps op de markt die automatisch een ongeval kunnen melden. Maar ze werken allemaal weer op een andere manier. Bij Emergency Eye gaat het juist om een softwaretoepassingen in de alarmcentrale van de hulpdiensten. Zodra er een melding binnenkomt, stuurt de centralist een link naar die smartphone. Vanaf dat moment kan hij niet alleen precies de plek van het ongeluk lokaliseren. Hij kan ook via de camera van de telefoon de situatie ter plekke beoordelen.

Zo kan hij beslissen welke hulpdiensten er allemaal gealarmeerd dienen te worden. Het kan het verschil zijn tussen het sturen van een ambulance of een reddingshelikopter. We hebben nu net een nieuwe versie van het systeem gelanceerd. Het is nu ook mogelijk een ‘chat’ op te zetten tussen beller en centralist.  Dat is niet alleen een uitkomst voor mensen met een gehoorprobleem. De chat kan ook simultaan alles vertalen. Het systeem herkent direct in welke taal de telefoon staat afgesteld en vertaalt in de chat alle mededelingen van de centralist en omgekeerd.”

Waren er hindernissen die genomen moesten worden bij de start?

,,We hebben van meet af aan ons gerealiseerd dat ons grootste probleem de bepalingen rond de privacy zijn. Daarom hebben we direct contact gezocht met internationale experts op het gebied van privacybescherming en data-security. Privacy en bescherming van gegevens is bij ons het hoogste goed.

Verder was het in het begin moeilijk om uit te zoeken me welke mensen je moet spreken om dit systeem verkocht te krijgen. Omdat het over meldkamers van officiële hulpverlenende instanties gaat, gaat, is de aanschaf het niet alleen een technische overweging, maar vaak ook een politiek besluit. We hadden wel het grote voordeel dat we het systeem in samenspraak met mensen uit de praktijk van de meldkamers hebben ontwikkeld. Dat heeft de introductie wel vergemakkelijkt. Inmiddels beschikken al 160 van de 250 meldkamers in Duitsland over dit systeem.”

Met Emergency Eye heeft een centralist direct alle informatie bij de hand. obs/Corevas GmbH & CO.KG

Waarop bent u bijzonder trots?

,,Wij zijn er bijzonder trots op dat we als familiebedrijf al heel snel met grote partijen uit de communicatiewereld konden samenwerken. We zijn er ook natuurlijk trots op dat we dit als familie samen met onze medewerkers allemaal tot stand hebben gebracht. Dat kan ook alleen maar omdat we allemaal in de product geloven. En heel recent: we hebben net het bericht ontvangen dat ons patent is verleend op het systeem.”

Zijn er vergelijkbare apps of systemen op de markt?

,,Er zijn  apps op de markt die ook een locatie kunnen doorgeven als er een ongeluk is gebeurd. Maar dat werkt allemaal niet zo verfijnd. En je moet dan ook eerst zo’ n app downloaden. Wij hebben het omgedraaid,. Niemand hoeft iets te downloaden. De centralist zorgt ervoor dat je op de beste manier contact hebt. Er zijn inmiddels ondernemingen die ons willen nadoen. Maar dankzij dat patent zal dat wel op niets uitlopen.”

Waar staat de onderneming over vijf jaar?

,,Over 5 jaar willen we ons product nog verder hebben ontwikkeld. We hebben dan ook kunstmatige intelligentie toegevoegd. Nu is het nog aan de centralist om alle besluiten te nemen die op dat moment nodig zijn. We willen dat proces straks laten ondersteunen door kunstmatige intelligentie. Want een centralist is ook maar een mens. We zullen dus het systeem zelflerend moeten maken, zodat de ervaringen van eerdere noodoproepen bij de afhandeling van de noodoproep kunnen worden meegenomen.

Tegen die tijd hebben we dan ook ‘speech-to-speech’ ingevoerd. Dan maakt het niet uit welke taal je spreekt. Het systeem vertaal alles voor je. Er komen ongetwijfeld nog veel meer nieuwe dingen bij. We organiseren elk jaar de ‘Hackathonamring’. Dat is een ‘ hackaton’ op de Nürburgring (Duits racecircuit; red.). Daar is in een sessie met mensen met gehoorproblemen het idee ontstaan voor de chatfunctie. Uit die sessie komen ongetwijfeld nog verdere nieuwe functies voor Emergency Eye.

Meer artikelen over start-ups leest u hier.

 

Fotobijschrift: De centralist in de meldkamer kan via de camera van een smartphone waarmee de melding werd gedaan, direct een beeld krijgen van het ongeval.