Author profile picture

Vanmiddag overhandigde Wim van der Leegte op de High Tech Campus de ‘Propositie Brainport Eindhoven voor regio-enveloppe’ aan staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer. Het betreft een voorstel voor een eenmalige investering in het voorzieningenniveau van de regio. Het kabinet heeft in het regeerakkoord 950 miljoen gereserveerd voor het aanpakken van economische knelpunten en de regio gevraagd met plannen te komen. Dat heeft Brainport gedaan, er wordt een investering van 170 miljoen euro aan het Rijk gevraagd, de regio legt zelf 200 miljoen euro bij.

“Het gaat goed in Zuidoost-Brabant”, zo vertelde Van der Leegte de staatssecretaris. “De regio groeit de afgelopen 10 jaar gemiddeld harder dan de rest van Nederland. Met name in de hightech maakindustrie. Die groeit vertaalt zich naar een stijgende vraag naar talent. We hebben veel vacatures in te vullen. Werknemers komen steeds vaker vanuit het buitenland, omdat ze in Nederland niet meer te vinden zijn.” Van der Leegte komt hiermee direct op het doel van de investering. “De belangrijkste opgave in de regio is om deze groei vast te kunnen houden. Dat kunnen we doen door te investeren in het behouden en aantrekken van talent.”

Vanochtend kreeg Staatssecretaris Keijzer een rondleiding bij ASML. Ze vertelde vol verbazing rond te lopen over wat er in de regio allemaal gebeurt. “Het bijzondere hier is, dat niet alleen de techniek werd uitgelegd, maar juist ook het belang daarvan.” Verder beloofde de staatssecretaris de propositie goed te bekijken. “We gaan het geld in de regio-enveloppe zo verdelen dat we er als Nederland een maximaal voordeel van hebben”, aldus Keijzer. De propositie die vandaag is aangeboden aan staatssecretaris Keijzer van EZK, zal in februari worden besproken in het kabinet.

De investering in het voorzieningenniveau van de regio bedraagt in totaal 370 miljoen en de plannen voor dat geld zijn al duidelijk. Zo wordt er 80 miljoen euro vrijgemaakt voor een Photonic Integrated Technology Center, om de voorsprong die Eindhoven heeft op het gebied van Fotonica vast te houden. Ook voor de hier al regelmatig besproken Eindhoven Engine wordt 80 miljoen vrijgemaakt.

Naast deze investeringen in innovatie, gaat er in het plan 95 miljoen euro naar onderscheidende voorzieningen. Hiermee moet onder andere een Dutch Design District worden gefinancierd. “Brainport Eindhoven wil de wereld laten zien wat de waarde van design kan zijn voor het duurzaam, slim en prettig samenleven. De regio wil daarvoor een gebied aanwijzen als Dutch Design District”, zo stelt de regio in de propositie.
Ook zijn er plannen om het Evoluon 2.0 op te zetten. “Het wordt hét internationale toonlaboratorium of lab-experience waarin de Nederlandse ontwerptraditie en ontwikkelkracht van Dutch Design continu wordt gepresenteerd, getoond, ontwikkeld, onderzocht (Onderzoek en Kennisontwikkeling), gemaakt en ervaren.”

Een compleet overzicht van waar het geld naar toe gaat is hieronder in de infographic te zien.
Foto: Bram Saeys