(C) Salzgiter AG

Als je één industrietak moet noemen waar grote hoeveelheden CO2 worden uitgestoten, dan zijn het wel staalfabrieken. De productie van staal kost heel erg veel energie. Daarbij gaat de productie van ijzer ook gepaard met een grote uitstoot aan CO2. Daar wil de Duitse staalgigant Salzgitter AG wat aan gaan doen. Je kunt ook ruw ijzer produceren zonder koolstof te gebruiken.

Want staal op zich, zo stelt de onderneming, is staal uiteindelijk een zeer duurzaam materiaal als je het eenmaal hebt. Het is namelijk 100 procent recyclebaar zonder enig kwaliteitsverlies. Nu al komt ongeveer 50 procent van het nieuwe ruwe staal dat in Duitsland wordt geproduceerd, uit staalschroot. Volgens de Duitse staalindustrievereniging bespaart de staalrecycling in Duitsland jaarlijks meer dan 20 miljoen ton CO2.

“Als het om duurzaamheid gaat, moeten we absoluut rekening houden met de hele levenscyclus van een grondstof”, zegt Dr. Jens Traupe, Hoofd Milieubescherming en Energiebeleid bij een van de grootste staalonderneming in Europa, Salzgitter AG. “In veel levenscyclusanalyses wordt hier nog steeds geen rekening mee gehouden. In feite is staal het enige industriële materiaal dat onbeperkt kan worden gerecycled”. De onderneming lichte afgelopen week de plannen toe op de preview van de Hannover Messe van 20 tot 24 april dit jaar.

De staalfabriek wil nu dus de CO2-uitstoot van de hoogovens aanpakken. Een hoogoven is een installatie waarin ijzererts en koolstof worden gemengd en zo sterk verhit dat via een aantal chemische reacties vloeibaar ijzer ontstaat waarin een zeker percentage koolstof is opgelost. De koolstof dient tegelijkertijd als brandstof voor de verhitting en als reductiemiddel van het ijzererts.

Produceren zonder koolstof

Met het door de onderneming opgestarte project SALCOS, wil het bedrijf ijzer produceren zonder gebruik te maken van koolstof. Hoewel in eerste instantie de staalfabrikant dit voor zichzelf onderzoekt, kan het proces uiteindelijk overal ter wereld worden toegepast.

Het kernidee is om waterstof in plaats van koolstof te gebruiken bij de reductie van ijzererts. Dat leidt vervolgens weer tot de vorming van water, in plaats van kooldioxide. Bovendien moet volgens het SALCOS-concept de proceswarmte die nodig is voor de productie en verdere verwerking worden opgewekt met stroom in plaats van koolstofhoudende energiedragers. Op deze manier kan tot 95 procent van de CO2-uitstoot bij de staalproductie van meet af aan worden vermeden, zo stelt het staalbedrijf.

Sinds vijf jaar voert Salzgitter gesprekken met relevante belanghebbenden om randvoorwaarden voor een economische verantwoorde invoering van het SALCOS-principe te scheppen en het project uit te voeren. Technisch gezien staat niets dit in de weg.

 

Word lid!

Op Innovation Origins lees je elke dag het laatste nieuws over de wereld van innovatie. Dat willen we ook zo houden, maar dat kunnen wij niet alleen! Geniet je van onze artikelen en wil je onafhankelijke journalistiek steunen? Word dan lid en lees onze verhalen gegarandeerd reclamevrij.

Over de auteur

Author profile picture Arnoud Cornelissen schrijft al jaren in onder andere diverse Nederlandse dagbladen over wetenschap en techniek.