Sport en Innovatiecongres 2018 © Sport & Technology

Urban Sports, een verzamelnaam voor sporten en bewegen in de bebouwde omgeving: rennen door de stad, springen van gebouwen, maar ook straatvoetbal en basketbal. Skateboarden, ook een urban sport, is vanaf volgend jaar Olympisch. Urban Sports straalt vernieuwing uit, is stoer en biedt mogelijkheden om meer mensen aan het bewegen te krijgen. De sport is een van de onderwerpen die tijdens het zestiende Sport Innovatie Congres, op 7 oktober, moet inspireren tot vernieuwing en samenwerking. Het overkoepelende thema is “connecting sport, vitality & business”. Dit keer staat, meer dan voorgaande edities, de verbinding met het bedrijfsleven centraal: weten wat er speelt binnen de sportwereld, daarop inspelen en leren van best practices.

Sportinnovator en het in Eindhoven gevestigde Cluster Sports & Technology organiseren dit zestiende sportinnovatie congres voor de tweede keer samen. René Wijlens, manager van het Cluster Sports & Technology stond aan de wieg van het eerste congres in 2004. Dat de twee nu weer samenwerken is voor Eric van der Veen, verantwoordelijk voor strategische communicatie en stakeholdermanagement binnen Sportinnovator, niet meer dan logisch. Doel voor beide organisaties is een duurzaam ecosysteem rondom sport en innovatie te creëren waarin bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, gemeenten, provincies samenwerken. “Wij willen onze krachten bundelen. We hebben dezelfde doelgroepen en voor hen is het zeker handig dat er één congres is waar kennis, expertise en middelen gebundeld worden. Zo kun je een nog krachtiger congres maken.”

Het Cluster Sports & Technology is een open netwerk van bedrijven, kennisinstellingen, SportFieldLabs, overheden en maatschappelijke organisaties. Dit netwerk zet zich in voor een vitale en sportieve samenleving door met innovatie economische en maatschappelijke waarde te creëren. De technologie uit de regio Brainport Eindhoven vormt het zwaartepunt, maar het strekt zich ook uit over de rest van het land. Sportinnovator is een landelijk stimuleringsprogramma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aangestuurd door het Topteam Sport. Doel van het Topteam Sport is ook die waarde van sportinnovatie te vergroten, door technologie, data en kennis te combineren en daarmee Nederland toonaangevend te laten zijn. Er zijn in Nederland verschillende sportinnovatorcentra. Met onder meer subsidies, kennisdeling en coaching ondersteunt het programma dat die labs hun activiteiten doorontwikkelen.

Als podium voor het congres is net als de afgelopen edities gekozen voor de High Tech Campus Eindhoven. De slimste vierkante kilometer van Europa, een hotspot voor slimme technologie en innovatie, aldus Wijlens. “Een congres als dit verandert mee met de veranderingen in de omgeving en het domein sport en vitaliteit. Het eerste congres in 2004 was bijvoorbeeld bedoeld een nationaal platform te bieden voor sport en innovatie waarmee we mensen wilden inspireren om mee te doen.  Nationaal zijn er nu veel meer partijen toegetreden en iedereen draagt zijn steentje bij. Het belang van sport voor een gezonde en actieve leefstijl neemt steeds meer toe. Een congres zoals dit zal zich de komende jaren blijven aanpassen aan wat er binnen dat groeiende gebied van sport en vitaliteit speelt. Ik hoop dat het landschap van sport en innovatie steeds beter ingekleurd raakt en dat iedereen elkaar weet te vinden. Een succesvol innovatieklimaat is gebaat bij die duidelijkheid om de juiste verbindingen te kunnen maken.”

Ook voor Van der Veen is de inkleuring van het sportinnovatielandschap en de onderlinge samenwerking belangrijk. “Als je kijkt naar de regio Eindhoven dan is die vooral op technologie georiënteerd. Limburg heeft die focus ook, met een innovatiecentrum waar DSM onder meer bij is betrokken. De TU Delft werkt ook aan technologie. Amsterdam en Groningen zijn gericht op kennis. De Rijksuniversiteit Groningen doet bijvoorbeeld onderzoek naar talentontwikkeling. Wageningen en Papendal houden zich vooral bezig met voeding. Je moet elkaar weten te vinden, het een sluit het ander niet uit. Het gaat erom dat er synergie ontstaat.”

Het Sport Innovatie Congres past volgens Van der Veen bij de ambitie van sportinnovator om een duurzaam ecosysteem achter te laten. Sportinnovator richt zich op drie thema’s: voeding, bewegen en materiaal. Voor het thema voeding heeft Sportinnovator een samenwerking met Papendal en de Wageningen University. De TU Delft heeft en innovatiecentrum is dat zich richt op bewegen en materialen. Innovaties die olympische sporters kunnen gebruiken tijdens de Olympische Spelen in Tokio, “naar verwachting de meest innovatieve Spelen ooit”.

Tijdens het congres in oktober staan het bedrijfsleven en ondernemerschap centraal. Zo gaan Frank van der Vloed (lid van het Topteam Sport en president van Signify Europe), Frans Lefeber (oprichter van start-up Smart Floors), John Baekelmans (Managing Director imec Nederland en Vice President) en Robert Jan Koens (Directeur Corporate Strategy bij Jumbo) met elkaar in gesprek tijdens een ondernemerstafel. Er is een startupplein, waar startups zich kunnen presenteren en pitchen. Een inspiratieplein laat de bezoekers kennismaken met bijvoorbeeld de nieuwste sensortoepassingen.

Om te weten wat er leeft en speelt in de sportwereld zijn er inspiratietafels waar deelnemers actuele thema’s bespreken. Zoals skateboarden, zegt Van der Veen: “Een nieuwe sport die vanaf 2020 olympisch is. Die sport is al innovatief maar kan die sport ook innovaties gebruiken uit andere sporten, zodat sporters hun prestaties verder kunnen verbeteren en versterken? Dat soort dingen proberen we ook te doen. Zodat bedrijven weten wat er speelt en er misschien op kunnen inspelen.”

Sports Innovation Award 2018 © Sport & Technology

Net zoals de voorgaande tien edities wordt de Dutch Sports Innovation Award uitgereikt. Deze award is een stimuleringsprijs voor innovatieve en kansrijke producten of diensten op het gebied van sport en bewegen. Eerder werd deze prijs, € 15.000, gewonnen door Smart Goals, IPOS en Open RTLS. Start-ups kunnen zich tot 6 september aanmelden.

Meer informatie over het congres, het programma, de sprekers, de award en registratie is te vinden op http://sport-innovatiecongres.nl/.

Word lid!

Op Innovation Origins lees je elke dag het laatste nieuws over de wereld van innovatie. Dat willen we ook zo houden, maar dat kunnen wij niet alleen! Geniet je van onze artikelen en wil je onafhankelijke journalistiek steunen? Word dan lid en lees onze verhalen gegarandeerd reclamevrij.

Over de auteur

Author profile picture Corine Spaans is schrijver. Ze is met name geïnteresseerd in de verhalen van de mensen achter de innovaties en heeft een passie voor sport(innovatie).